רשימת מושגים והגדרות בפסיכולוגיה

מדעי הפסיכולוגיה הם תחום עשיר מאוד במונחים ומושגים מקצועיים ותיאורטיים.

להלן תמצאו רשימת קישורים להגדרות והסברים מושגים בפסיכולוגיה. המושגים וההגדרות מתייחסים אל חומר הלימוד של הקורס מבוא לפסיכולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה כולל תוספות מתחומים אחרים בפסיכולוגיה כמו פסיכולוגיה חברתית, קוגניטיבית ועוד.

רשימת מושגים  והגדרות בפסיכולוגיה

אינטרוספקציה – הגדרה 

סטרוקטורליזם- – הגדרה

פונקציונליזם – – הגדרה

ביהייביוריזם- – הגדרה

גשטלט- – הגדרה

פסיכואנליזה- – הגדרה

אכסיסטנציאליזם- הומניזם – – הגדרה

אמפיריציזם – – הגדרה

נייטיביזם- – הגדרה

שיטת הסמכות- – הגדרה

הגדרה אופרציונלית – – הגדרה

הגדרה תיאורטת 

הגדרה נומינלית

תיאוריה- – הגדרה

אישוש והפרכה של תיאוריה

השערת מחקר- – הגדרה

מחקר גישוש- – הגדרה

מחקר תיאורי-  הגדרה 

 מחקר הבוחן סיבתיות- – הגדרה

קשר סיבתי – הגדרה

משתנה מתווך\בלתי תלוי\ייחוס\תלוי

מערך מחקר מתאמי- – הגדרה

מחקר ניסויי – הגדרה

בקרה ניסויית – הגדרה

התניה קלאסית- – הגדרה

למידה אופרנטית- – הגדרה

אינטליגנציה – – הגדרה

תיאוריות אישיות- – הגדרה

התנהגות אבנורמלית – – הגדרה

טיפול התנהגותי- – הגדרה

אמנזיה- – הגדרה

סכיזופרניה- – הגדרה

 אנורקסיה- – הגדרה

 בולימיה- – הגדרה

ניסויים בפסיכולוגיה:

ניסוי בנדורה

ניסוי רוזנהאן 

ניסוי הכלא של סטנפורד

ניסוי הקונפורמיות של אש

ניסוי הצוק הויזואלי:

ניסוי הציות של מילגרם

ניסוי המפלצת

מבחן המרשמלו: הקשר בין דחיית סיפוקים והצלחה

ניסוי השומרוני הטוב

אם המגבת ואם התיל: ניסוי הקופים של הארלו

ניסוי הגורילה הבלתי נראית

ניסוי הרגש של שכטר וזינגר

אפקט הקונצנזוס השגוי

ניסוי מערת השודדים

חוק מילר: המספר הקסום שבע (פלוס-מינוס שתיים)

ניסוי חוסר האונים הנרכש

אפקט הות'ורן

ניסוי הדיסוננס הקוגניטיבי של פסטינגר

השתלת זיכרון וניסוי המכונית ההרוסה

5 ניסויים בפסיכולוגיה ששינו את איך שאנחנו מבינים את עצמנו

פסיכולוגיה פיזיולוגית

תא עצב

הנוירון

אקסון

כפתורי הטרמינל

מעטפת מיילין

תאי חישה

תאים מוטוריים

אינטר-נוירונים

מרווח סינפטי

נוירון בתר וקדם סינפטי

נוירוטרנסמיטורים

רצפטור

סינפסה מעוררת וסינפסה מעכבת

פוטנציאל פעולה

דחף חשמלי\עצבי

העברת המידע העצבי

אגוניסט

 מבנה של מערכת העצבים

מערכת השער לבקרת כאב

סינפסה

הקורטקס (קליפת המוח)

המוח המוארך

פסיכולוגיה של התפיסה

 שוויון בעוצמת הדחפים

 חוק האנרגיה הסגולית

תהליך ההסתגלות העצבית

עירוב צבעים

התיאוריה הטריכרומטית

תיאורית התהליך המנוגד

חוק ובר

מודל ההתאמה לתדמית

מודל ההתאמה לתבנית

מודל ניתוח התווים

השפעת הגרר

דמויות מיוצבות

מודל הפנדמוניום

מונחים בפסיכולוגיה: תהליך מלמטה למעלה\ מלמעלה למטה

גישה אמפיריציסטית

 קביעויות (גודל, צורה, צבע)

גישה נייטיביסטית

חוקי ארגון תפיסתי (ע"פ הגשטלט)

 קיבולת מוגבלת

קשב

גישת הסלקציה לקשב

גישת הסלקציה המאוחרת לקשב

המודל המוחלש לקשב

הגישה התהליכית לקשב

מודל הזרקור הקשבי

 תיאורית אינטגרציית התכונות

תיאורית הקשב כתלויי אובייקט

תופעת סטרופ

גישה אקולוגית לתפיסה

אשליות חזותיות

גישת נייסר לתפיסה

האבנים מדברות: פרויד והולדת הפסיכואנליזה

פסיכולוגיה של הלמידה

הגישה הביהייביוריסטית ללמידה

התניה קלאסית

סמיכות זמנים בהתניה

התניה קלאסית – הכחדה, הכללה והבחנה

נוירוזה ניסויית

החלמה ספונטאנית מהתניה

 התניה אופרנטית

למידה אינסטרומנטאלית

 חוק התוצאה של תורנדייק

חיזוק על פי סקינר חיובי\שלילי\מלא\עונש

תכנית חיזוקים

למידת בריחה ולמידת המנעות

הגישה הקוגניטיבית ללמידה

למידה סמויה

תיאורית הציפיות

 מפה קוגניטיבית

 הגישה החברתית ללמידה

מרכיבי תורת הלמידה – גורמים סביבתיים

מרכיבי תורת הלמידה – תהליכים קוגניטיביים

דטרמיניזם

 דטרמיניזם הדדי

זכירה

הזיכרון כעיבוד מידע

מודל שלושת המאגרים

מאגר זיכרון חישתי

 מאגר זיכרון לזמן קצר

זיכרון – גוש, דעיכה, התקה והדחקה

זיכרון אפיזודי וזיכרון סמנטי

היזכרות חופשית

מודל הרשת ההיררכית

הפרעה בזיכרון

זיכרון – השפעת האחרונות והשפעת הראשונות

שכחון של מוקדם ושכחון של מאוחר

השערת ההתגבשות

קידוד (זיכרון)

 מודל רמות העיבוד

נמוטכניקה

 נמוניסטים

קוד אקוסטי של מידע

מטלת בראון פיטרסון

אפקט אורך המילה

עקומת המיקום הסדרתי

מודל התפשטות האקטיבציה של קולינס ולופטוס

מטה זיכרון

חשיבה

אסוציאניזם

אסכולה סטרוקטורליסטית לחשיבה

אסכולת וירצבורג

גישה פריפראילית ומרכזית לחשיבה עפ"י הביהייביוריזם

מדרג משפחת ההרגלים

גישת הגשטלט לחשיבה

העברה שלילית

אסכולת עיבוד המידע

משוב (חשיבה)

ייצוג פנימי

שיטת קירוב

ניתוח אמצעים למטרות

עבודה לאחור

שיטת הפיצול

מושג

מושג מלאכותי

 מושג טבעי

גישה ביהייביוריסטית לרכישת מושגים – תיאורית ההמשכיות

 גישה קוגניטיבית לרכישת מושגים

מודל מערך התכונות

מודל האבטיפוס

משל "העיוורים והפיל"

אינסטינקט

התנהגות ייחודית למין

הטבעה

גישת הייחוס הסיבתי

תפיסת ההנעה בתאוריה הפסיכואנליטית

תאורית הפחתת הדחף

תיאוריית מדרג הצרכים (מאסלו)

מניע הישג

ריגוש

התיאוריה של ג'יימס ולנגה

התאוריה של קנון ובארד

התאוריה של שכטר וזינגר

רמת עוררות

סולם פילוגנטי

פסיכולוגיה התפתחותית

מחקר אורך ומחקר רוחב בפסיכולוגיה התפתחותית

התפתחות קוגניטיבית

הטמעה והתאמה

סכמות

שלב סנסורי-מוטורי

קביעות העצם

השלב הקדם-אופרציונלי

אגוצנטריזם

מרכוז

שימור

שלב האופרציות הקונקרטיות

הפיכות

שלב האופרציות הפורמאליות

מנגנון ההיחברות שכר ועונש

מנגנון ההיחברות צפייה וחיקוי

מנגנון ההיחברות הזדהות

התפתחות מוסרית (קולברג)

התפתחות מוסרית על פי קולברג – מוסר קדם קונבנציונלי

התפתחות מוסרית על פי קולברג – מוסר קונבנציונלי

התפתחות מוסרית על פי קולברג – מוסר בתר קונבנציונלי

 משבר על פי אריקסון

בושה וספק מול אוטונומיה

אחדות האני / ייאוש

9 עובדות בפסיכולוגיה שלא ידעתם על עצמכם

פסיכולוגיה חברתית

תאוריית הייחוס

 עקרון ההשתנות המשותפת

שגיאת ייחוס

 הטיה מוטיבציונית

 הטיות קוגניטיביות

שגיאת ייחוס בסיסית

אפקט אחרונות וראשונות לרושם

השפעת ההילה

הטרמה

עמדה

שינוי עמדה

עקביות הכרתית (קוגניטיבית)

שיווי משקל הכרתי

 תיאורית הדיסוננס הקוגניטיבי של פסטינגר

משיכה בין-אישית

עקרון המומחיות

מסר חד צדדי לעומת מסר דו צדדי

ביזור אחריות

קבוצה

לחץ קבוצתי

סגנונות מנהיגות על פי פידלר

השוואה חברתית

בורות פלורליסטית

תיאוריות אישיות

המודל הטופוגרפי של פרויד

תסביך אדיפוס

 החלום על פי פרויד

תיאורית השלבים הפסיכו-סכסואלים של פרויד

השלב האוראלי על פי פרויד

השלב האנאלי על פי פרויד

השלב הפאלי על פי פרויד

שלב החביון על פי פרויד

השלב הגניטאלי על פי פרויד

המודל הסטרוקטוראלי של פרויד

הסתם (איד) על פי פרויד

האני (אגו) על פי פרויד

האני העליון (סופר-אגו) על פי פרויד

 יצר החיים מול יצר המוות על פי פרויד

מנגנון הגנה

הדחקה

עידון 

רציונליזציה

תגובת היפוך

השלכה

התקה

ספרה חופשית מקונפליקטים

המטפל כצופה-משתתף

אוריינטציות אישיות חברתיות

התפתחות נוירוטית

תאוריית יחסי אובייקט

טיפול ע"י משחק

עמדה פרנואידית-סכיזואידית

אני ליבידינאלי

חבלן פנימי

אני מרכזי

אובייקט מעבר

תופעת מעבר

סביבה אוחזת

הפרעות אישיות נרקסיסטיות

הלידה הפסיכולוגית של התינוק

הפסיכולוגיה האינדיבידואלית – אדלר

הפסיכולוגיה האנליטית – יונג

ארכיטיפים – יונג

שריון האופי

שיטת הייעוץ הלא מכוון ושיטת הטיפול הממוקד בלקוח – רוג'רס

מדידה והערכה

מיון

אבחון

מבחן פסיכולוגי

מהימנות

יציבות

אקוויוולנטיות

עקיבות פנימית

תוקף (מקביל\ניבוי\תוכן\מבנה)

אפקט ברנום

מבחן יכולת

מבחן אישיות (ראה מאמר מורחב על מבחני אישיות)

משכל

מבחן סטנפורד-בינה למדידת מנת משכל

מבחן המשכל של וקסלר

מבחני משכל קבוצתיים

גישה פסיכומטרית למשכל

תאורית המשכל של ספירמן

המשכל ככשרים לא תלויים – גישת ת'רסטון

גישת גילפורד למשכל

יצירתיות

 גישת הרכיבים למשכל

מחוננות

הבדלי משכל בין קבוצות אוכלוסייה שונות

ויכוח תורשה-סביבה

מבחן משוחרר מתרבות ומבחן הוגן מבחינה תרבותית

הטיה תרבותית

מבחן אישיות אובייקטיבי ותאוריות של תכונות

מבחן השלכה

משכל נזיל ומגובש 

קרל יונג על התת-מודע הקולקטיבי וארכיטיפים

פסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה

אבנורמליות

 מודל ביורפואי לאבנורמליות

הגישה ההתנהגותית בפסיכופתולוגיה

 הגישה הקוגניטיבית בפסיכופתולוגיה

חוסר אונים נרכש

המודל הפסיכודינמי לאבנורמליות

 DSM-3R

פוביה

הפרעה פוסט טראומטית

 אובססיה-קומפולסיה

פיצול אישיות

סכיזופרניה

סכיזופרניה לא מובחנת

סכיזופרניה קטטונית

סכיזופרניה לא מאורגנת (הבפרנית)

סכיזופרניה פרנואידית

סכיזופרניה שרידית

הפרעה דמוית סכיזופרניה

הפרעה סכיזואפקטיבית

גורמים לסכיזופרניה

טיפול בסכיזופרניה

הפרעה פסיכוטית משותפת

הפרעת הרהורי שווא (פרנויה)

 הלוצינציות

דכאון חד-קוטבי

דכאון דו-קוטבי

הפרעת אישיות

הפרעת אישיות פרנואידית

הפרעת אישיות סכיזואידית

הפרעת אישיות סכיזוטיפלית

הפרעת אישיות היסטריונית

הפרעת אישיות נרקיסיסטית

הפרעת אישיות אנטי חברתית (פסיכופתיה)

בין פסיכופתיה וסוציופתיה

הפרעת אישיות גבולית

הפרעת אישיות נמנעת

הפרעת אישיות תלותית

הפרעת אישיות טורדנית-כפייתית

הפרעת אישיות סבילה-תוקפנית (פסיבית-אגרסיבית)

הפרעת אישיות דכאונית

פטישיזם

פטישיזם טרנסויסטי

מציצנות

אקסהיביציוניזם

סאדיזם

מזוכיזם

פדופיליה

אמנזיה פסיכוגנית

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית:

 טבעה של ההתפתחות

 ההקשרים של ההתפתחות

התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

 הסתגלויות ראשונות

 ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

 ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

 השפה והחשיבה בגיל הרך

 ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

 ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

 ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

 ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

 ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

 ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

תעתועי הנפש: 10 ניסויים פסיכולוגיים עם לקח לחיים

עוד דברים מעניינים: