מונחים בפסיכולוגיה: מודל ההתאמה לתבנית

מונחים בפסיכולוגיה: מודל ההתאמה לתבנית

הגדרה: 

מודל ההתאמה לתבנית- ההתאמה בין תיאור העצם כפי שהוא מגיע ממערכת התפיסה לבין התבנית המאוחסנת בזיכרון. רוב החוקרים משתמשים במודלים קישוריים בכדי להסביר את תהליך ההתאמה לתבנית. יש דמיון מסוים בין המודלים הקישוריים לבין מודל הפנדמוניום. המודלים הקישוריים הם: (1) רשתות פשוטות- כל אות מיוצגת בזיכרון כתבנית המורכבת מאוסף תכוניות, וכי הידע איזה תכוניות שייכות לאיזו אות מיוצג ברשת של קשרים בין התכוניות לתבנית האות. כאשר תכונות מסוימות מהווה חלק מאות כלשהי אז מתקיים קשר בניהם. על אות מיוצגת ע"י צרוף של תכוניות (2) מודל הקשרים המעכבים- ישנם גם קשרים מעכבים בים ייצוג האות לבין התכוניות שאינן מהוות חלק ממנה. קשר מעכב בין תכוניות מסוימות לבין כל אות שהיא יגרום לכך שכאשר מתעוררת פעילות באותה תכונית היא גורמת לירידה בפעילות באותה אות- מעכבת. ישנם שני מרכיבים למודלים קישוריים: (1) צמתים המתייחסים לתכוניות או לאוסף של תכוניות (אות). (2) קשרים המאפשרים התפשטות של הפעילות בתוך המערכת באופן המעורר או מעכב את הפעילות בצמתים הבאים.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

בודהה על כך ששום דבר אינו קבוע

בודהה על איך נוכל להשתחרר מהסבל של חיינו אם רק נצליח להבין ששום דבר הוא לא קבוע ושהכל משתנה ונגמר, כולל אנחנו

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

עוד דברים מעניינים: