מונחים בפסיכולוגיה: ויכוח תורשה-סביבה

מונחים בפסיכולוגיה:  ויכוח תורשה-סביבה

הגדרה: ויכוח תורשה-סביבה – ההבדלים במשכל בין קבוצות אוכלוסייה אתניות שונות הוא אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בפסיכולוגיה. העובדה היא שקיים הבדל בין קבוצות אתניות שונות במנת משכלן.  להבדל זה יש השלכות מרחיקות לכת לגבי אפשרויות ההשכלה, התעסוקה, תנאי החיים, המצב הכלכלי וכו' העומדות בפני שתי אוכלוסיות.   ג'נסן טען כי המשכל נקבע ברובו ע"י גורמים גנטיים, ולהעשרה הסביבתית תפקיד מזערי בלבד.  ברור כי המשכל מושפע מגורמים גנטיים, לכן תורשה שונה מסבירה לפחות חלק מהשונות במשכל בתוך קבוצה. אם זאת גם לתנאי הסביבה השפעה על המשכל, שכן ילד מפגר הגדל בסביבה מטפחת יכול להגיע להשגים סבירים במבחני משכל ובתפקודץ אך הוויכוח נסוב בעיקר סביב ההדל בין קבוצות ולא בין יחידים. אחת האסטרטגיות שנקטו מצדדי התורשתיות היא השוואת מנות משכל של אנשים שיש בניהם קרבה ביולוגית. אם לתורשה יש משקל חשוב בקביעת המשכל, אז יש לצפות שהמתאם בין מנות המשכל של אנשים אלה יהיה גדול יותר מאשר בין אנשים שאין בניהם קשר דם.  המועמדים הטובים ביותר להשוואה הם תאומים זהים שגדלו יחד לקבוצות תאומים זהים שגדלו בנפרד. כך ניתן להשיג בקרה מרבית על ההשפעה התורשתית והן על ההשפעה הסביבתית. תאומים זהים שגדלו בנפרד עדיין מגלים מתאם גבוה יותר בין מנות המשכל שלהם מהמתאם של תאומים לא זהים או בין אחים רגילים. הדבר מצביע על השפעה תורשתית ברורה. אך גם במקרה של תאומים זהים ואחים שחיים באותה הסביבה  מעלים את המתאם בין מנות המשכל לעומת החיים בנפרד, הדבר מצביע על השפעה סביבתית. השוואות אלה מובילות למסקנה שהמשכל מושפע גם מגורמי תורשה וגם מגורמי סביבה אך לגורם התורשתי משקל רב יותר. אך לא ניתן לקבוע את המשקל המוחלט של כח אחד מהגורמים האלה. אפשר שקיימת השפעת גומלין של תורשתה וסביבה.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: