הקשר הסמוי בין האישה והנחש? משמעות השם חוה בסיפור גן העדן

המפגש בין חוה והנחש בבראשית ג' הוליד את שרשרת האירועים שהובילה בסופו של דן לגירוש מגן העדן. אולם מעבר לפיתוי, האם יכול להיות שמשמעות שמה של חוה קושרת אותה בצורה נוספת לנחש?

משמעותה של המילה הארמית "חיויא" היא לא אחרת מאשר נחש. חז"ל שמו לב לקירבה הלשונית הזו במדרש בראשית רבה שם כתבו "[חוה] ניתנה לו לחיותו ומייעצתו כחיוויא", כלומר שחוה ניתנה לאדם כעזר כנגדו בחייו אך היא מייעצת לו כמו נחש. משחק מילים אחר במדרש נמצא בטענה כלפי חוה כי "חִיוָא חִוְיָך חִיוָא דְאָדָם", כלומר הנחש הפך אותך לנחש כלפי האדם.

אולם למרות המשמעותיות הפרשניות המעניינות של קישור משמעות השם חוה לבין הנחש, כלל לא בטוח כי קשר זה קיים. אפשרות אחרות לפירוש שמה של חוה היא בהקשר של הפועל חיווי (להצביע על משהו). משמעות אחרת היא מלשון "חוויה", כמו בפסוק "לילה ללילה יחוה דעת" (תהלים קט ג). רש"י בכלל מסביר את שמה של חוה כקשור ב"חיות", כלומר נתינת חיים, מה שמתיישב עם התיאור שלה כ-"אם כל חי".

אולם לגאון מוילנה יש הסבר אחר. לטענתו בראשונה קרא האדם לאישתו "אישה" (בראשית ב' כ"ג) כי זה היה מצב של שיוויון ואחווה בין הגבר והאיש. רק לאחר החטא שונה שמה לחוה משום שתפקידה הצטמצם רק לחיות של הרבייה. אולם הגמרא (עבודה זרה ה א) עצמה לא בהכרח רואה את זה בצורה שלילית, כאשר היא טוענת בפשטות כי אלמלא חטאם של אבותינו, שהתחיל בחוה, אף אחד מאיתנו לא היה מגיע לעולם.

 

לדעת עוד:

צדקה תציל ממוות: בתו של ר' עקיבא והנחש

לאן מוביל אותנו המרדף אחר האושר? סרטון אנימציה על מרוץ העכברים של החיים

פסוקים של אהבה: ציטוטים על אהבה מהתנ"ך

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.

עוד דברים מעניינים: