מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: שוויון בעוצמת הדחפים

מונחים בפסיכולוגיה: שוויון בעוצמת הדחפים

הגדרה: שוויון בעוצמת הדחפים- במחקרים שונים נמצא כי כל הדחפים העצביים שווים זה לזה בעצמתם. עצמת הגרייה אינה משתקפת בעצמת הדחף העצבי, אך היא באה לידי ביטוי בקצב שבו יורים הרצפטורים את הדחפים ובמספר הדחפים. גרייה חזקה יוצרת דחפים מעטים בקצב איטי. אופן קידוד זה נקרא קידוד טמפורלי והוא אומר למוח כמה חזק האור, הטעם או כל תחושה אחרת

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: