מונחים בפסיכולוגיה: מושג טבעי

מונחים בפסיכולוגיה: מושג טבעי

הגדרה:  

מושג טבעי – מושג הקיים בשפה ומוכר כמעט לכל בני האדם. במושגים הטבעיים המימדים השונים תלויים בד"כ זה בזה, ואם זיהינו תכונה אחת כשייכת למושג אנו יכולים לשער גם את קיומה של תכונה אחרת. את המושגים הטבעיים אפשר לתאר כנעים על רצף כלשהו, ולכן ההבחנה בניהם אינה חדה.  במושגים טבעיים קשה למצוא מהו המימד המגדיר מושג מסוים והמבחין אותו מגירויים אחרים שאינן שייכים למושג. מושגים טבעיים הם מוגים מורכבים מאד וקבלת ההחלטה אם פריט שייך לקטגוריה כרוכה בתהליך קוגניטיבי מורכב המתרחש ללא מודעות מלאה.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: