מונחים בפסיכולוגיה: אשליות חזותיות – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: אשליות חזותיות

הגדרה: אשליות חזותיות– אילוזיות. באילוזיה הכוונה היא לתפיסה של הגירוי, שאינה תואמת את מצבו הפיסי הממשי. כלומר, התפיסה אינה עולה בקנה אחד עם מאפייני הגירוי, כפי שהם מתוארים מבחינה פיזיקאלית, במדידה של מכשירים שונים. יש אילוזיות פיזיקאליות הנובעות מעיוותים בגירוי עצמו. אשליות אחרות הן תפיסתיות, כלומר, מקורן באופן העיבוד של המידע החזותי ע"י מערכת התפיסה שלנו. אם נצליח לתעתע בצופה ולהביאו לכך ששני עצמים שווים בגודלם יראו לו כאילו הם ממוקמים במרחקים שונים ממנו, אז הוא יטה בד"כ לתפסם כאילו נבדלו זה מזה גם בגודל. החדר של איימס –  במבט ראשון הוא נראה כחדר רגיל, אך למעשה הוא בנוי בצורת טרפז שהצלע השמאלית שלו ארוכה בהרבה מהימנית. אם מציבים בחדר שתי דמויות, האחת בפינה השמאלית והשנייה בפינה הימנית, הנבדק, שלא יכול להבחין בעיוות של החדר תופס את הדמויות כשונות מגודלן במציאות. לו היה יכול להבחין בעיוות של החדר, הבדלי הגודל היו תואמים את המרחק האמיתי של הדמויות ממנו והוא היה תופס אותן כשם שהן נראות במציאות. החוקרים שבנו את החדר סברו כי מה שאנחנו תופסים תלוי בניסיון העבר שלנו. הקלט לעצים הוא רב משמעי, ואנחנו נפרש אותו בהתאם למה שקלטנו כבר בעבר. מודל תפיסתי – לצופה יש מודל תפיסתי פנימי של מה שהוא רואה. במקרה של "החדר של איימס" זהו מודל תפיסתי של חדר רגיל. במודל תפיסתי הכוונה למידע שיש לצופה על מה שהוא רואה. המודל התפיסתי מדריך את התפיסה. מאחר שיש לנו מודל תפיסתי מוצק של חדר, אנו תופסים את החדר של איימס בהתאם למודל התפיסתי שלנו, ולכן אנו מפרשים גם את הדמויות שבחדר בהתאם למצבם במודל ולא בהתאם למציאות.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: