מונחים בפסיכולוגיה : מבחן פסיכולוגי – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה : מבחן פסיכולוגי

הגדרה: מבחן פסיכולוגי – מבחן הוא מדידה אובייקטיבית ואחידה של מדגם התנהגות. כדי לעמוד על ייחודיותו של הפרט, הדרך היעילה ביותר היא להשוותו לפרטים אחרים. בנוסף, צריך לערוך השוואה כמותית של מאפייני ההתנהגות. במדידה אנו מייחסים מספרים למאפיינים או תכונותץ אנו מייחסים מספרים למושאי המדידה שלנו, המדידה מהווה חלק אינטגרלי  מכל מבחן פסיכולוגי. המבחן הוא כמדידה של מדגם, כלומר, במבחן נבדק רק חלק מאותו היבט של התנהגות שאנו מבקשים לבדוק, וחלק זה משקף את ההיבט כולו. על המדידה להיות אחידה. כדי שניתן יהיה להשוות בין ציוניהם של אנשים שונים באותו מבחן, יש להעביר לכולם את אותו המבחן. על המבחן לעמוד בקריטריון של  אחידות. כלומר, על המבחן ליצור תנאים זהים גם בנוהלי העברת המבחן וגם באופני הפקת התוצאות. בנוסף, המבחן צריך להיות אובייקטיבי. מבחן הוא אובייקטיבי אם הבדיקה וההערכה אינן תלויות בשיפוט סובייקטיבי של הבודק. אי תלות כזאת מושגת, כאשר מבחן נבדק בעזרת מפתח ברור ומוגדר למתן הציונים וסיכומם.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: