מונחים בפסיכולוגיה: מחקר ניסויי – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: מחקר ניסויי

הגדרה: מחקר ניסויי- במערך מחקר ניסויי החוקר מפעיל משתה בלתי תלוי ובכך משנה את תנאי הניסוי וצופה בתוצאות השינוי. החוקר יוצר הבדלים בין הנבדקים בערכי המשתנה המסביר, ומתבונן בהבדלים שנוצרו ביניהם בערכי המשתנה המוסבר. המשתנה המסביר במערך מחקר ניסויי נקרא משתנה בלתי תלוי ובמקביל נקרא המשתנה המוסבר משתנה תלוי.  במערך הניסוי המחקרי מתעניין החוקר בקשר שבי שני משתנים, אולם הדרך שבה מנסים לגלות את הקשר שונה מזו הנקוטה במערך המחקר המתאמי. קשר זה יתגלה רק אם יהיה הבדל בין שתי קבוצות הניסוי במשתנה התלוי. ממערך מחקר זה ניתן להסיק על קשר סיבתי. במערך מחקר זה שולט החוקר בסדר הופעת המשתנים, הוא עושה מניפולציה במשתנה הבלתי תלוי, וזו אמורה להשפיע על המשתנה התלוי. המערך הניסויי מאפשר לבדוק גם אם גורמים נוספים מעורבים בקשר. בדיקה זאת נעשית ע"י בקרה ניסויית. המערך המחקרי מזוהה עם מחקרי מעבדה, מחקר מסוג זה הוא סטרילי וצר. מערכי המחקר הניסויי בתחום הפסיכולוגיה נעשים בעיקר בנושאי התפיסה, הלמידה והזכירה.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה