סיכומים לבגרות במחשבת ישראל

המונח "מחשבת ישראל" מתייחס אל המסורת ארוכת השנים של פרשנות יסודות היהדות על ידי הוגים. היהדות היא תהליך מתמשך של התפתחות ועיון בו כל דור ודור צריך להתאים את עקרונות המסורת והאמונה היהודית לאתגרי הזמנים. במשך אלפי שנים שמחשבת ישראל עולה על הכתב החל מהמשנה ועד כתבי הרבנים היום.

חומר הלימוד בתוכנית הבגרות במחשבת ישראל כולל מפגש עם שלל הוגים מתחומי המחשבה היהודית. החל ממקורות מקראיים של התנ"ך, דרך חוכמת חז"ל, אגדות חז"ל, הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים והשירה של ימי הביניים, ספרות הקבלה והחסידות והמחשבה בתחום מחשבת ישראל והפילוסופיה היהודית של ימינו.

להלן תמצאו אסופת חומרים, סיכומים, מאמרים ומקורות מידע מתוך תוכנית הלימודים לבגרות במחשבת ישראל. הסיכומים כוללים את נושאי הלימוד: ערך חיי האדם בתרבות ישראל, מעגלי השייכות של הזהות היהודית בעולם משתנה, חגים ומועדי ישראל, אהבה וזוגיות בתרבות ישראל, צדק חברתי במחשבת ישראל, הטוב והרע בתרבות היהודית,  משבר האמונה של העת החדשה וכן תרבות ישראל והעמים במשנתו של משה מנדלסון.

הסיכומים במחשבת ישראל ערוכים להלן על פי נושאי הלימוד ובתוכם תמצאו קישורים פנימים וחיצוניים לנושאים רלוונטים בכדי לאפשר חווית לימוד עשירה, מעמיקה ויעילה.

ראה גם: מאגר משאבים בנושאי יהדות ומחשבת ישראל ובו חומרים רבים נוספים. מומלץ גם לעניין ברשימת המושגים במחשבת ישראל כאן באתר.

סקירת התקופות השונות ביצירה היהודית – רקע למחשבת ישראל וסקירה היסטורית של תקופות התנ"ך, חז"ל, ימי הביניים והעת החדשה במחשבה היהודית.

זהות ושייכות – סיפורו של האח דניאל – כיצד נקבעת זהות ושייכות ועל סיפורו של האח דניאל, יהודי שהתנצר וביקש להחשב אף על פי כן ליהודי.

המשפחה ואורחות החיים – מקורות מקראיים – מקורות בתנ"ך בנושא המשפחה היהודית המורחבת.

המשפחה ואורחות החיים – הרמב"ם – תפיסתו של הרמב"ם את אברהם ומשפחת ישראל והשוואה למשל המערה של אפלטון.

המשפחה ואורחות החיים – ר' יהודה הלוי וספר הכוזרי – סיפורו של מלך הכוזרי על פי רבי יהודה הלוי ותפיסתו את המשפחתיות בישראל

חטא ישראל אף שחטא ישראל הוא – העקרון לפיו יכולים יהודים לחזור לחיק היהדות גם אם חטאו.

שאלת הגיור אצל חז"ל, הרמב"ם ויהודה הלוי – עמדותיהם של חז"ל, הרמב"ם וריה"ל בשאלת הגיור

השקפת עולם יהודית – תפיסות שונות לגבי מהותה של היהדות: מסורתית, דתית וחילונית

מהפכה ומסורת – ברל כצנלסון – מאמרו של ברל כצנלסון "מהפכה ומסורת" העוסק בחשיבות הזיקה למוסרת

 זיכרון אצל חז"ל – תוספתא, מסכת סוטה – זיכרון חורבן בית ראשון ביהדות על פי מסורת חז"ל

ההיסטוריה היהודית ואני – תחיית הלשון העברית, הכרזת העצמאות, הקונגרס הציוני הראשון והרפורמה

מגילות האש \ אבא קובנר – חיבורו של אבא קובנר אודות הצורך לזכור את השואה ולהמשיך הלאה

אושוויץ או סיני – דוד הרטמן – מאמרו של דוד הרטמן על מקומו של זיכרון השואה

מעגל האחריות והמעורבות – סולובייצ'יק והתלמוד – על סולידריות חברתיות וערבות הדדית ביהדות

מעגל המקום – הרצל מול עמוס עוז – פולמוס חוצה עידנים בין הרצל ועמוס עוז בשאלת מיקומה הרצוי של מדינת היהודים

ישראל כארץ מולדת – מקס נורדאו -מקס נורדאו על ישראל כפתרון לבעית היהודים

ראש השנה ויום הכיפורים: עוד שנה או עת שינוי – על המשמעות של חגי תשרי והיכולת להשתנות – רבי עקיבא

משל האבן של שפינוזה – על היכולת להשתנות על פי הפילוסוף היהודי שפינוזה

חלונות חג – ראש השנה – על האפשרות לשינוי אצל חז"ל, שפינוזה, רבי נחמן ולאה גולדברג

חלונות חג – פורים – שאלת הזרות של עם ישראל על רקע חג הפורים

מים לשניים – חיי מי קודמים? – דילמה מוסרית בה אדם צריך לבחור בין חייו לחיי חברו

הטובע הנאחז בקרש – דילמה מוסרית המתארת מצב בו שני טובעים צריכים לחלוק קרש אחר.

דמו של מי אדום יותר – חיים מול חיים – על הכלל "יהרגוך ולא תהרוג" בתלמוד.

דמו של מי אדום יותר  – פירוש רש"י – פרשנותו של רש"י לסוגית "יהרגוך ולא תהרוג"

דמו של מי אדום יותר – פירוש הרמב"ם – גישתו של הרמב"ם לסוגית "יהרגוך ולא תהרוג"

חיי האם וחיי העובר -חייו של מי קודמים במקרה שיש בעיה בלידה?

חיי יחיד מול חיי רבים – סיפור עולא בר קושב – האם יש להסגיר אדם אחד למוות על מנת להציל אחרים?

"לא תעמוד על דם רעך" –  ספר החינוך והרמב"ם – על החובה להושיט עזרה לאדם הנמצא בצרה או סכנה

"לא תעמוד על דם רעך" – הצו המוסרי של קאנט ויישומו – הגישה המוסרית של עמנואל קאנט כביטוי לערך של לא תעמוד על דם רעך

הצלה במחיר התסכנות – הסתכנות למען פצוע בשדה הקרב – השאלה האם מוצדק לסכן את חייך על מנת לסייע לפצוע בעת מלחמה

ערכי הרעות בצה"ל – מדברי יצחק רבין – נאומו של יצחק רבין ז"ל על ערכי הרעות במלחמה

שבועת האמונים לצה"ל – נוסח שבועת האמונים לצה"ל והערכים המגולמים בה

האם יש דבר יקר מן החיים – פיקוח נפש דוחה את כל המצוות – הרמב"ם על מצבים בהם יש לעבור על מצוות כדי להציל חיים

ייהרג ובל יעבור – הרמב"ם  – על מצבים בהם יש למסור את החיים על מנת לא לבצע דבר מה אסור

קידוש השם וחילול השם – מצבים ופעולות של קידוש השם וחילול השם

תפילת אל מלא רחמים – על ערכי קידוש השם הבאים לידי ביטוי בתפילת אל מלא רחמים

תפילת יזכור – על משמעותה של תפילת יזכור ומקורותיה אצל הרמב"ם

סוקרטס על משמעות החיים – על המושג יהרג ובל יעבור אצל הפילוסוף היווני סוקרטס

המתות חסד- חיים ואיכות חיים – של מי החים האלה – הדילמה המוסרית של המתות חסד בראי מחשבת ישראל

ויקטור פרנקל על משמעות החיים – על שאלת ערך החיים במשנתו של ההוגה ויקטור פרנקל

אדם בצלם – משמעות הטענה כי האדם נברא בצלם האלוהים אצל הוגים שונים כמו הרמב"ם ורש"י

לפיכך נברא האדם יחידי – משמעות העובדה כי "נברא האדם יחידי" במדרש המשנה

רבי נחמן מברסלב – אין ייאוש בעולם כלל – תפיסתו של רבי נחמן מברסלב על הזקנה ומשמעותה כקיבעון מחשבתי וחוסר יכולת להשתנות

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

עוד דברים מעניינים: