מונחים בפסיכולוגיה: הגישה הקוגניטיבית ללמידה

מונחים בפסיכולוגיה: הגישה הקוגניטיבית ללמידה

הגדרה: הגישה הקוגניטיבית ללמידה –  לפי גישת הקוגניטיביסטיים לתהליכים הפנימיים המתרחשים בתוך "הקופסה השחורה" יש השפעה מכרעת על תהליך הלמידה ולכן יש להתייחס אליהם כהסבר ללמידה. הגישה הקוגניטיסיבטית מושתתת על למידת התובנה של הגשטאלט. קוהלר ערך מחקרים על שימפנזים ובעקבות מחקריו הגיע למסקנה שבניגוד לטענת הביהייביוריסטים בעלי חיים אינם פועלים אוטומטית בתגובה לגירויים בלבד אלא יש להם אינטליגנציה המנחה את התנהגותם. קוהלר הכניס שימפנזות לתוך כלוב ופיזר בו כלים שונים. במקום גבוה הוא הניח בננה. המשימה הייתה להגיע בעזרת הכלים לבננה. השימפנזים מצאו שיטות שונות להגיע לבננה אך דפוס הפעולה שלהם היה דומה.  הם מגיעים לפיתרון הבעיה  לפתע וניגשים לבצעו. התנהגות זאת איננה ניתנת להסבר במונחים של גירוי ותגובה. למידתן של החיות אינה הדרגתית ואינה בדרך של ניסוי וטעייה. השימפנזים חושבים על פתרונות לבעיה ואז ברגע אחד מגיעים לפיתרון ומבצעים אותו. במילים אחרות הן רכשו תובנה של היחסים הרלבנטיים בין הכלים והבינו את העקרונות הארגוניים העומדים בבסיסו של הפיתרון. לאחר שרכשו תובנה זאת כמעט שאינן טועות עוד בביצוע המטלה. המסקנה היא שהאורגניזם מגיע לפיתרון לאחר שחשב על הגורמים הנדרשים לפתרונה, ורק כאשר מצא פתרון נכון בראשו הוא ניגש לבצעו. על פי קוהלר הלמידה איננה תהליך מכני שהו נוצר קשר אוטומטי בין כמה גורמים. הוא האמין כי האורגניזם לומד באופן אינטליגנטי יותר והלמידה נעשית בעזרת תיווך קוגניטיבי. התיאוריות הביהייביוריסטיות התייחסו רק למתרחש מחוץ "לקופסה השחורה" והתעלמו מתהליכים מרכזיים החיוניים להבנת הלמידה כגון תהליכי עיבוד המידע של גירויים ומאורעות, תפיסת  היחסים בניהם, ארגון משמעותו של הקלט ותהליכים קוגניטיביים אחרים המתווכים  בין הקלט לפלט.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

שפרה ופועה מורדות בפרעה וגם בעמרם

מי היו שפרה ופועה כוכבות שמות פרק א'? מה משמעויות השמות שלהן וכיצד הן קראו תיגר (פמיניסטי) גם על המלך פרעה וגם על הבעל/אבא עמרם.

עוד דברים מעניינים: