מונחים בפסיכולוגיה: מודל רמות העיבוד – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: מודל רמות העיבוד

הגדרה: מודל רמות העיבוד – של קרייק ולוקהארט מבטל את ההבחנה בין הזיכרון לזמן קצר והזיכרון לזמן ארוך. ההבדלים בין זוגי הזיכרון השונים הם בעומק העיבוד של המידע. במקום להפריד הפרדה מבנית בין שלבי הזיכרון השונים מציע מודל רמות העיבוד להתייחס אליהם כאל רמות שונות בתהליך רציף אחד של שימור מידע בזיכרון. ביסוד גישה זאת עומד הרעיון שעומק העיבוד של המידע קובע את משך השתמרותו בזיכרון. הזיכרון אינו אלא תוצר לוואי של תהליך העיבוד. עיבוד שטחי מניב שכירה לזמן קצר בלבד ואילו עיבוד עמוק מבטיח זכירה לזמן רב. העיבוד נעשה עמוק יותר ככל שהוא מתרחק מתכונותיו הפיזיות של המידע הנקלט, ומתייחס במידה רבה יותר אל משמעויותיו המופשטות. ברמות הראשונות מעובדות תכונותיו הפיזיות החישתיות של הגירוי. הרמות העמוקות יותר מתייחסות למשמעותו של הגירוי. העיבוד ברמות אלה נעשה ע"י קישור הגירוי לגירויים נוספים או למידע אחר השמור בזכרונו של האדם. על פי מודל רמות העיבוד כל רמת עיבוד מותירה עקבות בזיכרון. ככל שהרמה עמוקה יותר העקבות חזקות יותר ועל כן משך שימור המידע בזיכרון ארוך יותר.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חנה ארנדט על הזכות לזכויות

מהי הזכות הבסיסית ביותר שיש להעניק לכל אדם? הפילוסופית חנה ארנדט על הפרדוקס של זכויות האדם ועל הזכות לקבל זכויות.

עוד דברים מעניינים: