מונחים בפסיכולוגיה: חיזוק על פי סקינר חיובי\שלילי\מלא\עונש

מונחים בפסיכולוגיה: חיזוק על פי סקינר חיובי\שלילי\מלא\עונש

הגדרה: 

חיזוק – החיזוק הוא הגורם העיקרי בלמידה על פי סקינר. החיזוק מוגדר כגירוי או אירוע המתרחש בעקבות התגובה ואשר מגדיל את שכיחות הופעתה. גירוי או אירוע המגדיל את שכיחות הופעת התגובה נחשב לחיזוק. רק על פי התוצאות בפועל ניתן לדעת אם גירוי מסוים הוא חיזוק או לא. יש סוגים שונים של חיזוק.

חיזוק חיובי – חיזוק חיובי הוא גירוי שנתינתו לאחר ביצוע התגובה מגדילה את שכיחות הופעתה. צריך להינתן לאחר ביצוע התגובה.

חיזוק שלילי – הוא גירוי או אירוע שהפסקתו לאחר ביצוע התגובה מגדילה את שכיחות הופעתה. הגירוי השלילי צריך להיפסק לאחר ביצוע התגובה.

עונש – אירוע בלתי נעים המקטין את סבירות התרחשותה של התגובה. העונש הוא גירוי או אירוע בלתי נעים המופיע לאחר התרחשותה של תגובה ומחליש או מפסיק אותה.

חיזוק מלא – חיזוק שמתקבל כל פעם שהאורגניזם מבצע את התגובה הנכונה. בד"כ איננו זוכים לחיזוק מלא אלא לחיזוק חלקי, חיזוק הניתן רק בחלק מהמקרים שבהם מבוצעת התגובה הרצויה.

ראו גם: חיזוק חיובי ושלילי בהתניה אופרנטית

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: