מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: פוטנציאל פעולה

מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: פוטנציאל פעולה

הגדרה: 

פוטנציאל פעולה- זה דחף חשמלי בנוירון הנוצר מקישור הטרנסמיטר לרצפטורים. דחף חשמלי נוצר ומתקדם לאורך האקסון במהירות קבועה עד לכפתורי הטרמינל ושם הוא גורם לשחרור הטרנסמיטר מהבועיות אל המרווח הסינפטי. פוטנציאל הפעולה יכול להיווצר גם מגירוי וגם מהתערבות הנסיין.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: