מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: הסתגלויות ראשונות

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: הסתגלויות ראשונות

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית הנוגעים להסתגלות הראשונית של הילוד לאחר הלידה. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

רפלקס- תגובה אוטומטית לגירוי מסוים.

התרחשות מותנית- היחס בין אירוע לתוצאותיו.

קליפת המוח- השכבה הדקה החיצונית של המוח, שבה מתרחשים רוב התהליכים השכליים ברמה הגבוהה יותר. נקראת גם ניאו-קורטקס מאחר שהיא החלק במוח שמתפתח אחרון.

נוירונים- תאים שתפקודם המיוחד הוא לשמש אבני בניין בסיסיות למערכת העצבים (תאי עצב).

רפלקס מורו- תגובתו של הילוד למצב שבו מניחים לראשו להישמט לאחור. הזרועות מונפות לצדדים וחוזרות לקו האמצע של הגוף, וכפות הידיים נקמצות כמו ללפות דבר מה.

רפלקס הגישוש אחר הפטמה- תגובת התינוק למגע בלחיו בזווית פיו: הפניית הראש אל הצד שנגע בו.

רפלקס המציצה- המציצה האוטומטית של תינוק בכל פעם שנכנס משהו לפיו.

רפלקס הלפיתה- תגובת היילוד לגירוי בכף היד: קמיצה אוטומטית של האצבעות פנימה.

רפלקס ההליכה- תנועת הפסיעה הקצבית, הרפלקסיבית, הדומה להליכה ומתעוררת כאשר מחזיקים את התינוק זקוף ומנמיכים אותו עד שכפות רגליו נוגעות במשטח כלשהו.

תנועות מעקב של העין- תנועות עיניים חלקות ומתמשכות המשמשות למעקב אחר אובייקט נע.

תנועות עין חדות- תנועות עיניים מהירות וקופצניות החלות כאשר המבט עובר לאובייקט חדש.

חדות ראייה- מידת יכולתו של אדם להבחין בפרטים קטנים.

להתאים- לשנות את מוקד העין בתגובה להסתכלות באובייקטים הנמצאים במרחקים שונים.

התרגלות- ירידה בקשב החלה כאשר אותו הגירוי מופיע שוב ושוב.

תפיסה- התהליך שבו מפרש המוח מידע המגיע מהחושים, ומקנה לו סדר ומשמעות.

רמז עומק דו-עיני- רמז חזותי לעומק ולמרחק, הנובע מן העובדה שהמידע החזותי מגיע למוח משתי עיניים.

התכנסות- בתפיסה החזותית התכנסות היא השינוי בזווית שבה פונות העיניים פנימה כדי להתבונן באובייקטים המצויים במרחקים שונים: רמז עומק דו-עיני.

פער הרשתיות- רמז עומק דו-עיני הנובע נן העובדה שהעיניים קבועות בפנים במרחק מה זו מזו ולכן תופסות אובייקטים מזוויות שונות.

רמז עומק חד-עיני- רמז חזותי לעומק ולמרחק שכל עין יכולה לנצל אותו בנפרד.

פרספקטיבה קווית- רמז עומק חד-עיני המאפשר לצופה לתפוס מרחק על בסיס העובדה שקווים מקבילים נראים כמתכנסים כשהם נמתחים מן הצופה והלאה, דבר המעיד על מרחק גדל והולך.

הסתרה- רמז עומק חד-עיני שמקורו בעובדה שכאשר אובייקטים חופפים חפיפה חלקית, נדמה שהאובייקטים המוסתרים מרוחקים יותר.

הצללה- רמז עומק חד-עיני שמקורו בעובדה שאובייקטים בעלי עומק מטילים צל בכיוון אחד אם הם קמורים ובכיוון אחר אם הם קעורים.

רמזי עומק נעים- רמז חזותי לעומק ולמרחק הקשור בתנועה של אובייקטים, כגון העלייה המדומה בגודלם של אובייקטים מתקרבים.

קביעות הגודל- היכולת לתפוס אובייקט הנראה ממרחקים שונים כקבוע בגודלו אף על פי שדמותו על הרשתית גדלה או קטנה.

קביעות הצורה- היכולת לתפוס את צורתו של האובייקט כקבועה אף על פי שדמותו על הרשתית משנה צורתה כאשר האובייקט נראה מזוויות שונות.

תגובת התכוונות- התגובה הראשונית, הכרוכה גם בשינויים פיסיולוגיים וגם בשינויי התנהגות, לגירוי המוצג בפעם הראשונה.

הפרת התרגלות- עירור תגובת התכוונות לגירוי חדש אחרי התרגלות לגירוי קודם.

למידה אסוציאטיבית- הלמידה שגירויים מסוימים או אירועים מסוימים נוטים להופיע יחד או להיות קשורים זה בזה.

התניה קלאסית- תהליך למידה שבו גירוי חדש מסוגל, באמצעות קישור עם גירוי ישן, לעורר תגובת רפלקס קיימת.

חיזוק- כל אירוע או התפתחות החלים בעקבות פעולה או תגובה ומגדילים את הסבירות שהאדם יגיב תגובה דומה לגירוי דומה בעתיד.

חיזוק חיובי- הצגת גירוי נעים (כלומר גמול) בעקבות פעולה או תגובה במטרה להגדיל את הסבירות להישנות הפעולה או התגובה.

חיזוק שלילי- סילוק גירוי לא נעים בעקבות פעולה או תגובה במטרה להגדיל את הסבירות להישנות הפעולה או התגובה.

התניה אופרנטית (מפעילה) או אינסטרומנטלית- למידה שבה ההתנהגויות מושפעות מהתוצאות שיש להן או שיש להן לכאורה (כלומר מחיזוק חיובי או שלילי).

שיעור בסיסי- התכיפות שבה מופיעה התנהגות במשך תקופת תצפית קבועה לפני התפעול של הניסוי.

עיצוב- תהליך שבו מושגת התנהגות יעד כלשהי ע"י חיזוק של התקרבויות הדרגתיות להתנהגות יעד זו.

למידה ע"י חיקוי- דרך ללמידת התנהגויות חדשות ע"י חיקוי (העתקה) של התנהגויות הזולת.

מוכנות- הנטייה הגנטית ללמוד התנהגויות מסוימות.

מצויד- מונח המתייחס לנטייתו של התינוק לברור לו סוגים מסוימים של גירויים תפיסתיים ולשים אליהם לב אליהם, לרבות הגירויים שמספק המטפל בהקשר חברתי.

ראה גם: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה