מונחים בפסיכולוגיה: מניע הישג – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: מניע הישג

הגדרה:  מניע הישג – זהו מניע חשוב העומד מאחורי התנהגויות רבות, ובייחוד בחברה תחרותית. להתנהגות במצבים הכרוכים בהישג עשויות להיות שתי תוצאות- הצלחה או כישלון. יש אנשים שסיכוי ההצלחה הוא שיכתיב את התנהגותם, ואחרים יושפעו בראש ובראשונה מפחד לכישלון. אצל אדם בעל הנעה גבוהה להצליח קשורה ההצלחה בתחושות של סיפוק והוא יחתור למצבים שבהם ההצלחה בטוחה.  אדם כזה ייטה על כן לבחור אתגר, שבו סיכוי ההצלחה הוא מציאותי. אדם אחר בעל פחד עז מכישלון יעדיף להימנע ממצבים שבהם הוא עלול להיכשל, או שיבחר במצבים שבהם הסיכוי להצליח הוא כה קטן שהכישלון מאבד את כובדו. לפני שאדם מתחיל  פעילות מסוימת הוא מחשב לו במוחו חישובים מספר, ועל סמך חישובים אלה הוא בוחר בין אפשרויות התנהגותיות שונות. בחירתו נקבעת ע"י שני גורמים. אחד הוא רמת הציפייה להשיג את המטרה, השני הוא מידת הערך או מידת התמריץ שיש בהשגת המטרה.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: