מונחים בפסיכולוגיה : יציבות (במבחן פסיכולוגי) -הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה : יציבות (במבחן פסיכולוגי)

הגדרה: יציבות – אם נעביר את מבחן פסיכולוגי פעמיים בזמנים שונים, נוכל לבדוק את ההשערה האם תנאים נסיבתיים עלולים לפגוע במהימנות. סביר להניח כי בשתי ההעברות השתנו התנאים הנסיבתיים. אם המתאם בין המדידות בשתי ההעברות יהיה גבוה, פרושו שהתנאים אינם משפיעים על ציוני המבחן והמדידותיציבות. במקרה זה המבחן יהיה מהימן. אם המתאם נמוך, נאמר שהמדידות אינו יציבות והמבחן אינו מהימן. כך נמדדת מהימנות כיציבה.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: