מונחים בפסיכולוגיה: סטרוקטורליזם – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: סטרוקטורליזם

סטרוקטורליזם-  מונח שהציע טיצ'נר המצביע על מטרתה העיקרית של האסכולה – לאתר ולזהות מבנים מנטאליים. אבות האסכולה הם טיצ'נר ו-וונדט. במבנה המנטאלי הכוונה למבנה החוויה המודעת. הפסיכולוג הסטרוקטורליסטי מתמקד בעיקר באופן חוויתן של פעולות פיזיולוגיות שונות ע"י הפרט כאינדבדואל. מושא המחקר הפסיכולוגי הוא החוויה הסובייקטיבית. הסטרוקטורליסטיים חיפשו את היחידות הקטנות המרכיבות את החוויה הסובייקטיבית. הם הניחו שכפי שהכימאי לומד את תכונות החומרים ע"י פירוקם למרכיביהם, כך גם יוכל הפסיכולוג לעימות על מהות התפיסות ע"י פירוקן למרכיביהן החווייתיים היסודיים. טיצ'נר זיהה שלוש קטגוריות של מרכיבים: (1) תחושות (2) רגשות (3) ודימויים. איתור מרכיבים אלה יכול להיעשות באמצעות טכניקת האינטרוספקציה, שכן החוויה נתפסת באופן הטוב ביותר על ידי האדם החווה אותה. הם ביקשו למצוא את החוקים הכלליים המשותפים לכלל בני האדם ולא שמו את הדגש על מקורות השוני. תרומתם הייתה עצומה –  לראשונה הוגדרה מושא מחקר – החוויה המודעת, ולראשונה הוגדרה שיטת המחקר – האינטרוספקציה. הם הקימו עליהם מתנגדים ומבקרים רבים שמשורותיהם צמחו הפונקציונליסטים, הביהייביוריסטים והגשטאלט.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חמש תיאוריות מנהיגות קלאסיות

חמש תיאוריות קלאסיות שמנסות להסביר מהי מנהיגות ומה הופך אדם למנהיג. האם מנהיגות היא תכונה מיוחדת, הקשר מסוים, תלות או עניין של כוח?

עוד דברים מעניינים: