מונחים בפסיכולוגיה : אוריינטציות אישיות חברתיות – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה : אוריינטציות אישיות חברתיות

הגדרה: אוריינטציות אישיות חברתיות-  אריך פרום ניסה לקשר בין המישור החברתי למישור הנפשי, ולהראות כיצד מתפתחת אישיותו של הפרט בתוך הקשר חברתי מסוים. בכך חלק על פרויש שייחס חשיבות מרכזית לייצרים המולדים, כחלק מן המורשת הביולוגית הכלל אנושית, המתבטאת בסתם. באחד המודלים הידועים שלו פרום מתאר אוריינטציות אישיות חברתיות, שכל אחת מהן מייצגת אסטרטגיה, המאפשרת לאדם להתגבר על מצוקת הבדידות וחוסר המשמעות הקשורים בחופש. ארבע הראשונות הן גישות עקרות ובלתי יוצרות לחיים. רק האחרונה היא גישה יצירתית ובונה. אוריינטציה רצפטיבית- מצפה שרצונותיו וצרכיו של האדם ימולאו על ידי מקור חיצוני. האדם תלוי תלות רבה בסביבה. אוריינטציה נצלנית- אדם מצפה שאחרים יספקו את צרכיו. הנטייה היא לקחת מאחרים בכוח את מה ששייך להם. אוריינטציה צברנית- הביטחון של האדם תלוי במה שהצליח לצבור או לחסוך. אוריינטציה של שוק- הסגולות האישיות נחשבות לסחורות וערכן נמדד על פי הביקוש שיש להם בשוק היחסים הבין אישיים. אין למעלותיו של הפרט ערך אלא אם כן הם ניתנים למכירה. אוריינטציה יוצרת- הגישה האידיאלית לחיים. מתמקדת במימוש עצמי ובהתפתחות אישית.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הגותו של אריך פרום

עוד דברים מעניינים: