סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: מודל הזרקור הקשבי – הגדרה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: מודל הזרקור הקשבי

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

מודל הזרקור הקשבי של פוזנר מראה, כי הפניה של הקשב למיקום הגירוי משפרת את תפיסתו. אפשר להפנות קשב למיקומים שונים בשדה החזותי מבלי להזיז את העיניים. הקשב החזותי משמש כפנס מנטאלי המאיר גירויים המצויים באזורים שאליהם הוא מופנה ובכך מקל על עיבודם. ההארה (הפניית הקשב) מהווה למעשה ריכוז משאבי ניתוח קוגניטיביים באזור מסוים. הניסויים שנעשו כדי לבחון טענה זו הציגו לנבדקים גירויים לפרקי זמן קצרים מאוד וכך הזמן שחלף מרגע הצגת הגירוי ועד העלמו מן המסך היה קצר מן הזמן הנחוץ כדי להסיט את העין. ממצאים: כאשר הפנס המנטאלי נמצא באזור מסוים, חל שיפור בביצועים באזור זה. מאחר שפוזנר השתמש בשיטות שהבטיחו כי הנבדקים אינם מזיזים את עיניים אל הגירוי, הסיקו החוקרים כי הקשב הוא האחראי לשיפור בביצוע. ניסוי-אפקט אריקסון: ממוצע זמני התגובה לפי מרחק והתאמת המסיחים למטרה. ההפרעה הנוצרת מהימצאותם של מסיחים שאינם תואמים ניכרת רק בתנאי שבו הם קרובים למטרה (ABC). ממצא זה מחזק את הטענה שלפיה אינפורמציה הנמצאת בסביבה המרחבית הקרובה של הגירוי זוכה גם היא לעיבוד סמנטי, עם זאת אפשר לראות כי אינפורמציה אשר נמצאת מחוץ לטווח הזרקור הקשבי אינה מעובדת ולכן איננה משפיעה על זמן התגובה. ניסוי 2: כאשר אנו רוצים לכוון את תשומת ליבנו לאובייקט מסוים אנו מזיזים את העיניים לעברו כדי לתפוס אותו באופן ברור יותר. אנו רואים אותו ביתר ברור (בפוביאה) ולכן משתפרת תפיסתנו. הפניה זו מכונה הפניה גלויה של קשב. נמצא כי הקשב יכול לשפר את התפיסה מבלי להיעזר בגורם הפיזיקאלי של הבאת הצורה הנתפסת למרכז העין. בשיטה הנקראת שיטת העלות והתועלת על הנבדקים למקד את עיניהם במרכז המצג, לאחר מכן מופיע רמז (בד"כ בצורת חץ) המורה לימין או שמאל ועל הנבדקים לשים לב למיקום החץ מבלי להזיז את העיניים (הפנייה זו של קשב נקראת הפנייה סמויה). מיד לאחר החץ מופיע גירוי ועל הנבדק לזהותו. בניסויים אלו נמצא כי אף על פי שהנבדקים לא הזיזו את העיניים למיקום שהחץ מורה עליו, התקבלה תגובה מהירה יותר לגירויים המופיעים במיקום שעליו הורה החץ לעומת תגובה לגירויים המופיעים בצד ההפוך. מניבויים אלו עולה כי הפניה סמויה של קשב חזותי למיקום הגירוי גורמת לרווח במהירות הזיהוי שלו ואילו הסחת הקשב מן הגירוי גורמת להפסד במהירות הזיהוי שלו. מודל הזרקור הקשבי של הקשב החזותי נשען על הממצאים שהפניה סמויה של קשב למקום הגירוי (בלא הפניית עיניים) משפרת את תפיסתו. מודל הזרקור הקשבי מדגים כיצד אפשר להשפיע על תפיסה המתרחשת בשלב מוקדם של תהליך עיבוד האינפורמציה ולשפר אותה באמצעות ריכוז מנטאלי, המופעל ע"י המרכזים הגבוהים במערכת הקוגניטיבית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: