פילוסופיה

פוקו על שיח, ידע וכוח

כיצד יחסי כוח באים לידי ביטוי באופנים בהם אנחנו יוצרים משמעות ומתארים את המציאות שלנו. מישל פוקו על היחסים בין שיח, ידע וכוח.