מונחים בפסיכולוגיה: יצירתיות – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: יצירתיות

הגדרה: יצירתיות – אחת הדרכים  המקובלות להגדרת יצירתיות היא באמצעות ארבעה קריטריונים: חידוש, הלימה, חריגה ממוסכמות וחזון. דבר יצירתי הוא בהכרח חדש. חריגה ממסכמות ומחשיבה מקובלת ושגרתיתי גם היא מאפיין חשוב של יצירתיות והיא עשויה להתבטא בראיית דברים באור חדש או מזווית ראייה שונה. משמעותו של רעיון יצירתי חורגת לעתים מעבר לעכשווי, לנראה לעין, ובכך הוא מעיד על מעוף או חזון.   גילפורד חקר את חוסר יכולתם של מבחני המשכל לנבא יצירתיות. מסקנתו הייתה כי מבחני המשכל מודדים בדרל כלל כושר אינטלקטואלי השונה מן הנדרש לחשיבה יצירתית. גילפורד הבחין בין שני סוגי חשיבה: חשיבה חד כיוונית, פעילות החשיבה ממוקדת. האדם מחפש במאגר הידע שלו אחר החשיבה האחת הנכונה. חשיבה רב כיוונית, משתמש האדם בידע שלו כדי למצוא פתרונות שונים ורבים לבעייה. גילפורד טען כי ברוב מבחני המשכל המקובלים נשנענים במידה רבה על חשיבה חדכיוונית, הם מציגים בעיות שלכל אחת מהן תשובה אחת מוגדרת נכונה. אם כן, היכולת למצוא פתרונות יצירתיים חלופיים לבעיה איננה אפשרית. כדי להתמודד עם קושי זה נבנו מבחנים שונים שמטרתם להעריך יצירתיות באמצעות מדידה של חשיבה רב כיוונית. מבחן שטף רעיוני– של וולך. וולך התבסס על המושג שטף רעיוני כמייצג חשיבה רב כיוונית. בשטף רעיוני הכוונה ליכולת לפתח מספר רב של רעיונות הולמים למטלה מסוימת. מבחנים כאלה מנבאים ביתר דיוק מאשר מבחני המשכל את היכולת היצירתית.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

gilb

איך למצוא את הגאון היצירתי שלך? הרצאה מצויינת

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: