מונחים בפסיכולוגיה: הגדרה אופרציונלית

מונחים בפסיכולוגיה: הגדרה אופרציונלית

הגדרה אופרציונלית-– של מונח תיאורטי מאפשרת לקבוע אם נתון מסוים משתייך או לא משתייך למונח. זהו מעבר מהרמה התיאורטית שאינה מאפשרת חקירה מדעית אלא רמה תצפיתנית. הגדרה אופרציונלית היא הגדרה הכוללת את הפעולות (אופרציות) שיש לבצע כדי למדוד את המונח המוגדר. המונח המתקבל בעקבות הגדרה זו קרוי מונח תצפיתי (האמפירי). חסרונה של ההגדרה הוא בכך שהיא מצומצמת וצרה מאוד, ולכן אי אפשר להשוות בין מחקרים שהשתמשו בהגדרות אופרציונליות שונות. בעצם הכוונה להגדרה מספרית (עוצמות רמות וכו') של משתנים בניסוי מסוים. בלי ההגדרה האופרציונלית לא ניתן לחקור מדעית.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חמש תיאוריות מנהיגות קלאסיות

חמש תיאוריות קלאסיות שמנסות להסביר מהי מנהיגות ומה הופך אדם למנהיג. האם מנהיגות היא תכונה מיוחדת, הקשר מסוים, תלות או עניין של כוח?

עוד דברים מעניינים: