מונחים בפסיכולוגיה: גישה קוגניטיבית לרכישת מושגים

מונחים בפסיכולוגיה: גישה קוגניטיבית לרכישת מושגים

הגדרה:  

גישה קוגניטיבית לרכישת מושגים – על פי גישה זאת אין בעקרונות הגירוי והתגובה די בכדי להסביר את העושר ואת המורכבות של החשיבה האנושית, ותהליך רכישת המושגים. תומכי גישה זאת התעניינו בפעולות הפנימיות המנטליות המעורבות ברכישת מושגים. הם טענו כי האדם בוחר באופן פעיל השערה כלשהי לגבי אפיוני המושג והוא בוחן אותה לאור המידע המצוי ברשותו. אם ההשערה מתיישבת עם הנתונים החדשים היא מתקבלת, ואם היא אינה מתיישבת עמם היא נדחית. גם בגישה זאת נחקר תהליך ההמשגה במעבדה במסגרת של ניסויים מבוקרים שבהם אמורים נבדקים ללמוד מושגים שהנסיין יצר.  ההנחה הייתה שהאדם פועל על פי אסטרטגיות מכוונות. כלומר, הוא מעלה ביוזמתו השערות באשר למהות המושג ומחפש אחר גירויים שיאפשרו לו לבחון את השערותיו.שיטת המחקר שבה נקטו הייתה שיטתה פרדיגמת הבחירה, שבה מציגים בפני הנבדק כמה גירוייים שרק חלקם כלולים במושג שהנסיין חושב עליו, והנבדק אמור לגלות את המושג שנבחר. המסקנה הייתה שתהליך רכישת המושגים הוא אקטיבי ומכוון. הנבדק מחפש ביוזמתו גירויים הנראים לו רלבנטים לצורך בחינת השערותיו. הוא בודק את השערותיו באסטרטגיות שונות ומתאים את השערתו למשוב שקיבל.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: