מונחים בפסיכולוגיה: ביהייביוריזם – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: ביהייביוריזם

ביהייביוריזם– הגישה ההתנהגותית. הנחות היסוד שלה הם: פסיכולוגיה אובייקטיבית – מדע של התנהגות, העוסק אך ורק בהתנהגות הניתנת לתצפית שאפשר לתארה אובייקטיבית במונחי גירוי ותגובה (ווטסון 1913). הגישה הביהביוריסטית מושפעת ממחקרים של ת'ורנדייק בארה"ב ופבלוב על בעלי חיים שנערכו בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. הנחת היסוד שלהם הייתה שההתנהגות האנושית ככלל מושתתת על אותם עקרונות היסוד שעליהם מושתתת התנהגות בעלי החיים. הנחה זו פתחה בפניהם אפשרויות מחקר אינסופיות משום שעתה הם יכלו לחקור התנהגות של בעלי חיים ולהסיק מסקנות לגבי בני אדם. פבלוב בעצם הראה כי ההתנהגות מבוססת על עקרונות פיזיולוגיים, והוא הוכיח שאפשר לחקור התנהגות בשיטות מעבדה אובייקטיביות. ת'ורנדייק ופבלוב היו האבות הרוחניים של ווטסון מייסד הגישה הביהביוריסטית. לדעת הביהביוריסטים על המחקר הפסיכולוגי להתרכז בחקר ההתנהגות בלבד בשביל להסביר תופעה מורכבת יש לחפש את האלמנטים הפשוטים המרכיבים אותה.  הדמות המובילה בביהייביוריזם בארצות הברית היה סקינר שעסק בעיקר בחקר למידת ההתנהגות בחיי היום יום. הוא פיתח תוכניות בקרה ושליטה על התנהגויות של בעלי חיים ובני אדם.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

מי היה קונפוציוס

קונפוציוס: הנער היתום שהפך להיות הוגה הדעות שעיצב את פניה של סין עד ימינו. מבוא לחיים ותורת החיים של קונפוציוס

עוד דברים מעניינים: