מונחים בפסיכולוגיה: עמדה (פסיכולוגיה חברתית)

מונחים בפסיכולוגיה:  עמדה (פסיכולוגיה חברתית)

הגדרה:  עמדה – הקטגוריות שלתוכן מסוכמות נטיות התגובה שלנו הן עמדות. אנו מסווגין את האינפורמציות השונות לקטגוריות ומכנים כל קטגוריה בשם, ובכך חוסכים לעצמנו את האנרגיה שבהתייחסות ספציפית לכל פריט אינפורמציה.  יש לנו עמדות כלפי כל דבר, החל מעצמים דוממים, דרך בני אדם ונושאים מופשטים, ועד לדמיונות הכי פרועים שלנו. העמדה היא המושג המרכזי והבולט ביותר בפסיכולוגיה החברתית. אם נדע מהן עמדותיו של האדם כלפי אובייקט מסויים, נוכל לנבא טוב יותר את התנהגותו  כלפיו.  עמדה היא נכונות להגיב באופן מסויים על גירויים שאנו נתקלים בהם. היא יחסנו לדבר כלשהו. יש לה שלושה מרכיבים: רגשי, על ידיו באים לידי ביטוי הכיוון והעצמה של הרגשותיו של הפרט כלפי אובייקט העמדה. הכרתי, המתייחס למידע שיש לנו על אנשים, על אובייקטים או על נושאים אחרים. פעולתי, מתבטא בנטייה לפעול בדרך מסויימת כלפי אובייקט העמדה. עמדה היא נטייה נלמדת להגיב בעקביות בצורה אוהדת או לא אוהדת על גירוי נתון. דעות ועמדות נלמדות בד"כ באותו האופן שנלמדות התנהגויות ונקנים הרגלים. על פי חוקי ההתניה הקלאסית, עמדותנו מעוצבות בדרך של יצירת קשר אסוציאטיבי בין אובייקט העמדה לבין מילות תואר שונות. חוזק הקשר האסוציאטיבי והאופן שבו אנו מעריכים או שופטים את מילות התואר קובעים את עמדתנו. דעות ועמדות נרכשות גם בדרך ההתניה האופרנטית, בדרך זו אדם נוטה לחזור על התנהגויות, דעות או רגשות הגוררות בעקבותיהן חיזוקים חיובים ונוטיה להימנע מהתנהגויות שבעטיין הוא מקבל עונש. אנשים מאמצים לעצמם דעות או עמדות כתוצאה מתגמולים שונים שקיבלו מסביבתם החברתית.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

עוד דברים מעניינים: