מונחים בפסיכולוגיה: השערת מחקר – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: השערת מחקר

השערת מחקר-  כדי שנתונים אמפיריים יקדמו את המדע עליהם לחזק או להחליש השערות או עמדות כלשהן. חוקר שאינו מציג השערה מסוימת  תשובה אפשרית לשאלה ששאל לפני איסוף הנתונים, אינו מאפשר לנתונים להוכיח או להפריך דבר. גישה זו מדגישה את הצורך לעבור מבעיית מחקר המנוסחת בצורת שאלה, להשערת מחקר, המנוסחת בצורת קביעה. אם בעיית המחקר מתמקדת ביחס שבין שני משתנים או יותר, אז השערת המחקר היא קביעה משוערת על איכות היחס הזה – קיומו או אי קיומו, כיוונו או סדר הגודל שלו וכו'. כדי לחקור השערות בשיטה מדעית, צריכה להיות אפשרות לבחנן בחינה אמפירית. כאשר השערת המחקר כוללת מונחים תיאורטיים, יש לעבור מן המונים התיאורטיים למשתנים תצפיתיים באמצעות הגדרה אופרציונלית.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: