האלים האולימפיים במיתולוגיה היוונית

האלים האולימפיים הם האלוהויות העיקריות של המיתולוגיה היוונית. הם מתגוררים על פי המסורת על הר האולימפוס (למרות שלחלקם משכן קבע במקום אחר, כמו פוסידון בים והאדס בשאול). מספרם של האלים האולימפיים שתיים-עשרה הנושא משמעות סמלית בתרבויות רבות ופנתאונים (היכלי אלים) של מיתולוגיות רבות. למעשה הפנתאון האולימפי היה אחד מבין קבוצות שונות של שנים-עשר אלים אולימפיים שהתקיימו במקומות שונים על פי התרבות היוונית. ככלל נמנים האלים האולימפיים על בני הדור הרביעי של הברואים בני האלמוות במיתולוגיה היוונית (ראו המקורות המיתיים של האלים והאלות היווניים). בתיאורי האלים באולימפוס ישנן לעיתים החלפות בין ארס ודיוניסוס ובין האדס והסטיה.

רשימת שמות האלים האולימפיים וקישורים לסיפורים והאפיונים המלאים שלהם:

מלבד רשימת האלים האולימפיים לעיל היו עוד תושבים שונים על הר האולימפוס. אלו היו למשל דמויות שונות מהמיתולוגיה היוונית שהוזמנו לחיות לצד האלים או נזדמנו בנסיבות שונות אל האולימפוס כמו הרקלס, הבה (נעורים) זלוס (קנאה), נייקי (נצחון), קרטוס (כוח) ואחרים.

סיפורי האלים האולימפיים