סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: גישת הסלקציה לקשב -הגדרה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: גישת הסלקציה לקשב

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

גישת הסלקציה – לפי גישת הסלקציה המוקדמת של ברודבנט, צוואר הבקבוק בתהליך עיבוד המידע קודם לשלב הניתוח התפיסתי. המסנן הקשבי המופעל בצוואר הבקבוק מסנן את המידע שיעביר להמשך העיבוד, מידע שיעבור את המסנן הקשבי ימשיך הלאה בתהליך העיבוד ויעבור לשלבי תפיסת תוכן ומשמעות, קידוד בזיכרון ובחירת תגובה. מידע שלא יעבור את המסנו ייזרק החוצה ולא יזכה לעיבוד נוסף. מודל זה מסתמך על העובדה שקל לנו יותר להפנות את הקשב לגירוי המובחן בברור משאר הגירויים. לפי המודל הסינון הקשבי נערך על בסיס תבונות פיזיקאליות. עלפי המודל בעבור כל תכונה פיזיקאלית רלוונטית של הגירוי אפשר להפעיל מסנן קשבי שדרכו עובר רק המידע בעל מאפיינים מסוימים, מידע החסר את המאפיינים האלה מסונן החוצה ואינו זוכה לעיבוד נוסף. אחת מהשלכותיו של המודל היא קביעותו של הקשב, הקשב הוא בין הגורמים העיקריים הקובעים את התוצרים הסופיים של תהליך התפיסה. המודל מניח כי הברירה הקשבית נובעת מחוסר יכולתו של המוח האנושי להתמודד בהצלחה עם המספר העצום של הגירויים המגיעים אל החושים השונים בפרק זמן נתון. לכן הברירה נעשית בשלב מוקדם מאוד של תהליך עיבוד המידע ורק כמות מוגבלת של מידע מועברת להמשך העיבוד. הסינון נערך בשלב מוקדם של העיבוד, ע"ס התכונות הפיזיקאליות של המסר (טון דיבר, מיקום במרחב, צבע וכדומה). לפי מודל זה לא ניתן להפנות קשב למסר המוגדר ע"ס תכונה סמאנטית. מודל זה לא מסביר כיצד אדם שומע את שמו בשיחה שלא הקשיב לה (מסיבת קוקטייל). לפי תופעת מסיבת הקוקטייל מתרחש לעיתים עיבוד סמנטי גם בערוץ הלא קשוב ולכן הם אינם תואמים את מודל הפילטר המניח כי רק האינפורמציה הקשובה זוכה לעיבוד סמנטי. עלפי גישת הסלקציה המוקדמת, היקף העיבוד הקודם לסלקציה הוא מצומצם ופיזיקאלי בלבד, רק לאחר הסלקציה יבוא העיבוד הסמאנטי ולאחריו בחירת התגובה והזיכרון. משימת מיקוד קשב במסר קולי אחד המובחן מהמסר השני הינה משימה קלה יחסית. כאשר המובחנות הפיזיקאליות בין שני הגירויים גבוה יותר כך הביצוע יהיה טוב יותר.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: