מונחים בפסיכולוגיה : רציונליזציה (מנגנון הגנה) –

מונחים בפסיכולוגיה : רציונליזציה (מנגנון הגנה)

הגדרה: עידון –רציונליזציה – מנגנון הגנה. תהליך שבאמצעותו מנסה הפרט לתת להתנהגות הסבר הגיוני כדי להסתיר את המניע העומד מאחוריה.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

10 מנגנוני הגנה פסיכולוגים ואיך הם משמשים אותנו

עוד דברים מעניינים: