מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית העוסקים בהתפתחות של השפה והחשיבה בשלב הגיל הרך. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

חברות- הרכישה שרוכשים הילדים את הכללים, הערכים והנורמות של החברה.

סיפוח- המונח שטבעה ברברה רוגוף לציון התהליך הטבעי שבו מסגלים לעצמם ילדים את הכללים והערכים של תרבותם כחלק מהשתתפותם ביחסים עם מטפליהם.

עידון- המונח שפרויד השתמש בו לציון החסימה וההכוונה מחדש של המניעים והדחפים הביולוגיים.

כשירות ביצוע- המונח ששימש את צ'ארלס ונאר לציון תחושתו של הילד שהוא כוח אוטונומי בעולם, וכי יש ביכולתו לתפעל אובייקטים ולהשפיע על תוצאות של אירועים.

שיתוף רגשי- השיתוף שמשתף הפעוט בהתנסויות רגשיות.

הירמזות חברתית- השימוש שמשתמש אדם ברמזים לא מילוליים הנשלחים מאדם אחר, כגון הבעות פנים ונימת הקול, להנחיית התנהגותו שלו.

חרדת סטייה- ההרגשות השליליות שמתנסים בהן פעוטות כאשר הם עושים או עומדים לעשות משהו אסור.

בושה- רגש שבו העצמי מרגיש שהוא "רע", חשוף ופגיע.

הערכה-עצמית חיובית- רגש הקיים בפעוטות המבשר את הגאווה.

רגשות של מודעות עצמית- המונח ששימש את מייקל לואיס לציון הרגשות החדשים של פעוטות וילדי גן שנדרשת להם (שלא כשמחה, פחד ורגשות "יסודיים" אחרים של הינקות) תחושה אובייקטיבית כלשהי של העצמי והבנה כלשהי של כללי ההתנהגות.

ויסות-עצמי מונחה- יכולתם של פעוטות לווסת את התנהגותם שלהם בעזרת הנחיות שהם מקבלים מהוריהם.

דפוס הסתגלות- סגנון התגובה הכולל של כל ילד וילד אל הזולת ואל הסביבה.

תהליך הפרדות וייחוד- לפי מרגרט מהלר, ההיפרדות הפסיכולוגית של הילד מן המטפל ותחושה גוברת והולכת של העצמי.

ייחודיות אורגניזמית- התופעה שבה ילדים בעלי מאפייני מזג שונים מגיבים אחרת לאותו מצב.

 

ראה גם: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

כיצד הסגנון שלנו משפיע על המעמד החברתי שלנו ועל סיכויי ההצלחה שלנו בחיים? על הקשר בין מושג ההון התרבותי ו"הביטוס" אצל בורדייה

עוד דברים מעניינים: