מונחים בפסיכולוגיה: מושג מלאכותי

מונחים בפסיכולוגיה: מושג מלאכותי

הגדרה:  

מושג מלאכותי – מושג שהוגדר לצורך ניסוי מסויים ואינו מוכר לאיש מהנבדקים. הנסיין הוא הקובע אילו מימדים יגדירו את המושג, ולכן כל מימד עומד לגמרי בזכות עצמו ואינו תלוי במימד אחר. המושג יכול להיות כל צירוף שרירותי של כמה תכונות ואין כל אפשרות לנבא על סמך קיום תכונה אחת את קיומה של תכונה אחרת. במושגים המלאכותיים ההבחנה בין התכונות השונות שכל מימד יכול לשאת הינה בד"כ חדה וברורה. המחקר ברכישת מושגים מלאכותיים הוא נוח מבחינת הדיוק ומידת הבקרה שהוא מאפשר, אך בשל ההבדל בין המושגים המלאכותיים למושגים הטבעים, מוגבלת האפשרות להכליל מהמחקר המעבדתי לתופעות שעניינן מושגים טבעים. תהליך רכישת המושגים בניסויי המעבדה אינו משקף את תהליך רכישתם בחיי היום יום. בחיי היום יום אנשים רוכשים מושגים באופן אינטואיטיבי ולא מודע ומסוגלים לזהות דוגמאות של מושגים בלי שיוכלו לפרט את התכונות המגדירות אותם.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו