מונחים בפסיכולוגיה: הטיה מוטיבציונית – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה:  הטיה מוטיבציונית

הגדרה:  הטיה מוטיבציונית – אנו שופטים מאורעות עתידיים כבעלי סבירות גבוהה, אם אנו מאד מעוניינים שמאורעות אלה אכן יתרחשו. ההטיות המוטיבציוניות נובעות מצרכים ספציפיים או משאיפות המשפיעים על תהליך ההסקה. נהוג לסווג את ההטיות המוטיבציוניות לשני סוגים- הטיות שמטרתן להגן על האגו וןהטיות שמטרתן ליעל את שליטת הפרט בסביבתו החברתית.

הצורך בשליטה יעילה – הטיה מוטיבציונית שמטרתה ליעל את שליטת הפרט בסביבתו החברתית, היא הנטייה של הפרט להגזים באופן שיטתי בהערכת הגורמים המאפשרים את שליטתו במצב ולהפחית מערכם של הגורמים הבלתי נשלטים.

הגנה על האגו – הטיה מוטיבציונית שמטרתה להגן על האגו, היא הנטייה של הפרט לזקוף לזכותו את הצלחותיו, אך לתלות את כשלונותיו באחרים.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: