מונחים בפסיכולוגיה: התניה אופרנטית – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: התניה אופרנטית

הגדרה: התניה אופרנטית – אבי ההתניה האופרנטית היה סקינר. סקינר חידד את ההבחנה בין התגובות בשני סוגי הלמידה. ההתניה הקלאסית כוללת תגובות אוטומטיות הנגרמות ע"י גירויים חיצוניים מוגדרים. לתגובות לגירויים קרא סקינר תגובות של הגבה. התגובות בלמידה האינסטרומנטאלית הן תגובות אינסטרומנטאליות, שכן הן משמשות לאורגניזם כאמצעי להשגת מבוקשו. תגובות האורגניזם בלמידה האינסטרומנטאלית מתרחשות ביוזמתו של האורגניזם בדומה לתגובות רצוניות. סקינר כינה אותן תגובות מפעילות, מאחר שהאורגניזם מפעיל באמצעותן את הסביבה ה\במטרה להשיג את מבוקשו. על שום כך מכונה תיאורית הלמידה של סקינר בשם למידה או התניה אופרנטית. סקינר אימץ את חוק התוצאה של ת'ורנדייק. הוא שם דגש על התגמול בתהליך הלמידה וכינה אותו בשם חיזוק. התגמול מחזק את התגובה עצמה. האסוציאציה הבסיסית בלמידה היא בין התגובה לחיזוק המופיע בעקבותיה. ההתנהגויות האופרנטיות על פי סקינר תלויות בהיסטוריית החיזוקים של האורגניזם, כלומר, החיזוקים שהסביבה סיפקה להתנהגותו בעבר.

ראה גם.

התניה אופרטנית מול התניה קלאסית

למידה אופרנטית

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: