מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: השפה והחשיבה בגיל הרך

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: השפה והחשיבה בגיל הרך

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית העוסקים בהתפתחות של השפה והחשיבה בשלב הגיל הרך. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

ייצוג סמלי- השימוש ברעיונות, בדימויים או בסמלים אחרים לייצוג אובייקטים או אירועים.

שפה- מערכת מופשטת, נשלטת ע"י כללים, של סמלים שרירותיים שאפשר לצרפם זה לזה בדרכים לאינספור לשם העברת מידע.

פונולוגיה או תורת ההגה- מערכת הצלילים המשמשת בשפה, כללי הצירוף של צלילים אלה למילים, והשימוש בהטעמה ובהנגנה במשפטי דיבור.

פונמות / הגאים- צלילי דיבור השונים אלה מאלה בשפה מסוימת ויכולים לשנות את משמעותה של המילה.

סמנטיקה- המשמעויות של מילים ומשפטים.

מורפולוגיה / תורת הצורות- מערכת הכללים לצירוף צורנים לשם יצירת מילים או לשם שינוי משמעותן של מילים.

צורנים- היחידות בעלות המשמעות הקטנות ביותר בשפה.

תחביר- דרך הארגון של מילים בצירופים תחביריים ובמשפטים.

פרגמטיקה- מערכת הכללים השולטים בשיחה ובשימוש החברתי בשפה.

הגייה קדם לשונית- צלילים שמפיקים תינוקות במהלך השנה הראשונה לחייהם, לפני שהם מתחילים לדבר.

בכי- הגייה רפלקסיבית החלה אוטומטית בכל פעם שהתינוק מרוגש יתר על המידה.

המיה- הגיות קדם-לשוניות המורכבות בעיקר מצלילי תנועות ומביעות עונג וסיפוק.

משחק קולי- הגיות קדם- לשוניות השונות מאד אלה מאלה בגובה הצליל ובעוצמתו, לרבות הברות אקראיות פשוטות.

מלמול קנוני- הגיות קדם-לשוניות המורכבות מרצפים של הברות הנשמעים יותר ויותר דומים לדיבור.

מלמול שיחה / עגת תינוקות- הגיות קדם-לשוניות שבהן משתמשים תינוקות בהטעמה ובהנגנה בדומה למבוגרים.

מילים טרומיות- הגיות שהילד מייחס להן כנראה משמעות קבועה ומשתמש בהן בנסיונותיו לתקשר, אך אינן דומות דמיון רב למילים של מבוגרים.

סגנון רפרנציאלי- דפוס של שפה ובו הילד משתמש בתחילה במילים בעיקר כדי להתייחס לאובייקטים ולאירועים.

אוצר מילים מופק- המילים שהילד יכול להשתמש בהן בפועל בדיבורו.

פרץ אוצר המילים- העלייה הפתאומית בקצב רכישת המילים החלה בגיל 18 חודשים בערך.

אוצר מילים נקלט- המילים שהילד יכול להבין, גם אם אינו משתמש בהן.

שגיאת קיטוע- טעות בזיהוי הגבולות בין מילים במשפט.

מיפוי מהיר- תהליך שבו ילד קטן משתמש ברמזים מן ההקשר כדי לנחש ניחוש נכון ומתקבל על הדעת בדבר משמעותה של מילה לא מוכרת.

ניגוד לקסיקלי- ההנחה שמניחים ילדים כי לא ייתכנו שתי מילים שיש להן אותה משמעות.

צמצום יתר- שגיאה לשונית ובה המשמעות שהילד מייחס למילה צרה מידי.

הרחבת יתר- שגיאה לשונית ובה המשמעות שהילד מייחס למילה רחבה מידי.

צורן דקדוקי- יחידה לשונית שאין לה משמעות רבה כשלעצמה, אך היא משנה את משמעותם של מילים ומשפטים בשיטתיות.

הסדרת יתר- שגיאה לשונית שבה מיישם הילד את כללי זמן עבר הרגיל וצורות הריבוי הרגילות לפעלים ולשמות עצם יוצאי-דופן.

קבוצת צורה- קטגוריה של מילים בשפה היכולה למלא תפקידים תחביריים דומים בניסוח צירופים ומשפטים.

צירוף חד-מילי- מילה יחידה המעבירה את משמעותו של צירוף או משפט.

דיבור טלגרפי- סגנון דיבור של פעוט שבו מושמטות המילים שאינן חיוניות למשמעותו של המשפט.

כשירות תקשורתית- היכולת לקיים שיחות, לזהות ולתקן "קצרים" בתקשורת, ולהשתמש בשפה בדרך ההולמת את החברה בתרבות מסוימת.

תיאוריות סביבתיות- תיאוריות המדגישות גורמים סביבתיים ברכישת השפה.

תיאוריות נייטיביסטיותתיאוריות המדגישות גורמים מולדים, בעלי בסיס ביולוגי ברכישת השפה.

אמצעי רכישת שפההמונח שטבע חומסקי לציון הכשרים הטבועים במוח האנושי המאפשרים את רכישת השפה.

שפת האמהות / דיבור המופנה לילד- השינויים שעושים מבוגרים בדיבורם כאשר הם מדברים אל ילדים.

 

ראה גם: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

בודהה על משמעות הסבל והאושר

האם הרצון שלו באושר הוא המקור לכל הסבל שלנו? רעיון הסבל עומד ביסוד תורת הבודהיזם ובבסיס הדרך להשתחרר ממנו שהציע בודהה

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים: