בגרות בתנ"ך: סיכומים, מיקוד וכל מה שצריך לבגרות בתנ"ך

כאן באתר טקסטולוגיה תמצאו מאגר גדול ומקיף של משאבים שיסייעו לכם בהכנה ובלימוד לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך.  תמצאו פה עמודי סיכומים מרובים על פי תוכנית הלימודים לבגרות בתנ"ך. הסיכומים בנויים על פי פרקי הלימוד השונים וכן על פי נושאי רוחב הנכללים בתוכנית הלימודים.

 

לגרסה המעודכנת: סיכומים לבגרות בתנ"ך 2023 תשפ"ג 

סיכומים לבגרות בתנ"ך

סיכומים לבגרות בתנ"ך לפי נושאים – תוכנית קודמת

ספר בראשית כולל נושאי הבריאה וראשית האנושות וסיפורי האבות

סיפור התהוות האומה – ספר שמות, משה ויציאת מצרים

 מלכים ונביאים כולל היסטוריוגרפיה ונבואה (בעיקר ספרי מלכים וכן עמוס, ישעיהו, ירמיהו ודברים)

נביאי אמת ושקר פרקי חובה ובחירה

תגובות לחורבן ושיבת ציון פרקי חובה ובחירה

חוק וחכמה – פרקי חובה ובחירה

 

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינת הבגרות בתנ"ך ומזכירים כי כל המידע כאן לרבות המיקוד והסיכומים בא לסייע לכם אך אינו תחליף למידע ולחומר הרשמי הנמסר לכם על ידי בתי הספר. בהצלחה!