מונחים בפסיכולוגיה: הזיכרון כעיבוד מידע

מונחים בפסיכולוגיה: הזיכרון כעיבוד מידע

הגדרה: 

הזיכרון כעיבוד מידע – תיאוריות ומודלים של תהליכים קוגניטיביים המבוססים על רעיון המחשב נקראים מודלים של עיבוד מידע. הם דגם תיאורי שבא להדגים את פעולת המערכת שהוא אמור לייצג אך לא להחליפה. כאשר נתקל האדם במידע חדש, יש עליו קודם כל לתרגם את המידע מצורתו המקורית – החושית לצורת הייצוג שזכרונו מסוגל לקלוט. תהליך זה של יצירת ייצוגים סמליים נקרא קידוד. כדי לשמר בזיכרון את המידע המקודד יהיה על האדם להשתמש בתהליכי אחסנה. ולבסוף, יזדקק לתהליכי שליפה כדי להגיע אל המידע ולהשתמש בו שוב.  שלושת אלה הם פעולות המבוססות על דגם מחשב. הצלחת הזיכרון תלויה בפעילותו התקינה של כל אחד משלושת התהליכים הללו.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: