מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: נוירון בתר וקדם סינפטי

מונחים בפסיכולוגיה פיזיולוגית: נוירון בתר וקדם סינפטי

הגדרה: 

נירון בתר סינפטי – תא העצב הקולט את המידע המועבר בסינפסה מהתא הקדם סינפטי.

נוירון קדם-סינפטי – הנוירון המעביר את המידע הסינפטי לנוירון הבתר סינפטי.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

עוד דברים מעניינים: