מונחים בפסיכולוגיה: התפתחות מוסרית על פי קולברג – מוסר בתר קונבנציונלי

מונחים בפסיכולוגיה:  התפתחות מוסרית על פי קולברג – מוסר בתר קונבנציונלי 

הגדרה: 

מוסר בתר קונבנציונלי –  השלב האחרון בהתפתחות המוסרית על פי קולברג בו אלו שהגיעו לשלב האופרציות הפורמליות כבר אינם  מקבלים את הציוויים המוסריים החברתיים כמובנים מאליהם, אלא מנסים להגדיר מוסר במונחים של עקרונות וערכים מופשטים. מוקד השיפוט המוסרי עובר לאדם עצמו.

שלב ה'- חוזה חברתי- בשלב זה האדם מודע לכך שמערכת הציוויים החברתיים היא רק אחת מכמה מערכות אפשריות, ולכן אינו תופס עוד את החוקים והכללים כמשהו נתון וקבוע, אלא כמערכת גמישה שנועדה לקדם את הסדר החברתי.  השיפוט המוסרי נעשה מתוך הרגשת מחויבות אישית כלפי סדר זה. תחושת הכבוד העצמי שיש לאדם הפועל באופן מוסרי נובעת מהרגשתו שהוא ממלא אחר ציפיות החברה מתוך בחירה חופשית.

שלב ו' –  בחירה אישית של עקרונות אוניברסלים- זהו השלב הגבוה ביותר בסולם ההתפתחות המוסרית, ורק עשרה אחוזים מהאנשים מגיעים אליו. בשלב זה האדם מסוגל לבצע הפשטה של ערכי המוסר שהוא עצמו בוחר ולארגנם למסגרת הגיונית ועקבית, והוא חש שעליו לפעול על פיה כדי להימנע מגינוי עצמי. המצפון האישי של כל פרט תופס בשלב זה מקום מרכזי, ויכולתו של הפרט לבחון הרבה נקודות מבט מגיעה לרמת הפשטה גבוהה ביותר

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: