מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית: ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

להלן תמצאו רשימת מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית העוסקים בהתפתחות הקוגניטבית של התינוק לאחר הלידה. למונחים נוספים בפסיכולוגיה התפתחותית ראו מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית.

משכלהבדלים בין אישיים במיומנויות חשיבה והסקת מסקנות.

יכולות קוגניטיביות- מיומנויות חשיבה המשותפות לכל בני האדם הנורמליים בקבוצת גיל מסוימת.

התקופה הסנסורית-מוטורית- לפי פיאז'ה, התקופה בשנתיים הראשונות לחיי הילד שבה מודעותו של הילד לעולם מוגבלת למה שהוא יודע באמצעות מודעות סנסוריות ופעולות מוטוריות.

תגובה מעגלית- רצף שבו התנהגות מסוימת מחוללת אירוע מעניין (בתחילה במקרה) ולכן היא חוזרת ונשנית. סופו של רצף אחד מעורר את תחילתו של הרצף הנוסף.

תגובה מעגלית ראשונית- רצף הקשור בגופו של האדם (ולא באובייקט חיצוני), ובו התנהגות מסוימת מחוללת במקרה אירוע מעניין ולכן היא חוזרת ונשנית.

תגובה מעגלית שניונית- רצף הקשור בילד ובאובייקט או באובייקטים חיצוניים, שבו ההתנהגות מחוללת במקרה אירוע מעניין ולכן היא חוזרת ונשנית.

שרשרות מכוונות למטרה- רצף התנהגות ובו אדם עושה דבר מה לא לשם הדבר עצמו אלא כאמצעי להשיג משהו אחר.

תגובה מעגלית שלישונית- רצף הקשור בילד ובאובייקט או באובייקטים חיצוניים, ובו ההתנהגות מחוללת במקרה אירוע מעניין, וכך מביאה את הילד לערוך ניסויים בווריאציות שונות על התנהגות זו.

חיקוי מושהה- יכולתו של הילד לשמר בזיכרון ייצוג של התנהגות שצפה בה ולחקות התנהגות זו לאחר זמן מה.

חשיבה סמלית או ייצוגית- בתיאוריה של פיאז'ה, היכולת לחשוב על דבר אחד כמייצג דבר אחר, למשל, לעשות פעולה "בראש" בלי לבצע אותה בפועל.

קביעות האובייקט- ההבנה שאובייקטים ממשיכים להתקיים גם כאשר הם נעלמים מן העין.

שכחון הינקות- אי יכולתם של מבוגרים לזכור אירועים שאירעו בינקותם.

היזכרות נרמזת- סוג של זיכרון שבו גירוי מוכר מעורר היזכרות במידע מאוחסן או רומז לה.

היזכרות- היכולת לשלוף מידע המאוחסן בזיכרון בהיעדר רמז גלוי כלשהו.

היכר- סוג של זיכרון ובו גירוי מסוים פשוט נתפס כמוכר.

תפיסת הריבוי- היכולת להבחין במספר האובייקטים המוצגים בהקבצות קטנות.

הסתגלות- בתיאוריה של פיאז'ה, תהליך הכרוך בהטמעה ובהתאמה, שבאמצעותו משתנה האדם כדי לתפקד ביתר יעילות במצב נתון. בתיאוריית האבולוציה, השינויים בתכונות של המין המשפרות את סיכוייהם של בני המין לשרוד.

הטמעה- בתיאוריה של פיאז'ה, תהליך היישום של סכמות מוטוריות או שכליות קיימות למצבים שונים העשויים להתאים לכך.

התאמה- בתיאוריה של פיאז'ה, התהליך הבלתי פוסק של שינוי אסטרטגיה או מיומנות קיימת כדי שתיטיב להתאים לנסיבות המשתנות בלי הרף בסביבתו של האדם.

סכמה- בתיאוריה של פיאז'ה, מבנה קוגניטיבי לתיאום מידע סנסורי ומוטורי שאפשר ליישמו במגוון של מצבים.

התאזנות- בתיאוריה של פיאז'ה, תהליך הוויסות העצמי המוביל את הילד לקראת הסתגלויות יעילות יותר ויותר.

מרחב עיבוד מבצע- בתיאוריה של קייס, "המספר הרב ביותר של סכמות עצמאיות שילד יכול להפעיל בפעם אחת", מקביל לזיכרון עבודה.

דקאלאז'- המילה שהשתמש בה פיאז'ה לתיאור העובדה שיכולתו של הילד לבצע מטלות קוגניטיביות אינה מופיעה בדיוק לפי שלבים, כלומר ייתכן שילד יהיה בשלב 4 מבחינת יכולתו לבצע מטלה אחת אך בשלב אחר מבחינת יכולתו לבצע מטלה אחרת.

טווח קשב- המונח שטבע בולדווין לציון מספר היסודות השכליים שאדם יכול לשקול בפעם אחת, מקביל לזיכרון עבודה.

כוח שכלי- המונח שטבע פסקואלה-ליאונה לציון יכולת עיבוד המידע של תינוק או של ילד , מקביל לזיכרון עבודה.

זיכרון עבודה- יכולת עיבוד המידע הזמינה ביחידת זמן נתונה לביצוע מטלה קוגניטיבית מסוימת.

ניאו נייטיביסט- תיאורטיקן של ההתפתחות המאמין, שלא כפיאז'ה, בקיום טווח רחב של יכולות מולדות מתוחכמות, אך גם מדגיש את חשיבותן של ההתנסות והרכישה הרצופה של מיומנויות.

 

ראה גם: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

מושגים בפסיכולוגיה התפתחותית על פי פרקים:

פרק 1- טבעה של ההתפתחות

פרק 2- ההקשרים של ההתפתחות

פרק 3- התורשה וההתפתחות הקדם-לידתית

פרק 4- הסתגלויות ראשונות

פרק 5- ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק

פרק 6- ההתפתחות החברתית והרגשית של התינוק

פרק 7- השפה והחשיבה בגיל הרך

פרק 8- ההתפתחות החברתית והרגשית של הפעוט

פרק 9- ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל הגן

פרק 10- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

פרק 11- ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

פרק 12- ההתפתחות החברתית והרגשית בתקופת הילדות

פרק 13- ההתפתחות הגופנית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות

פרק 14- ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל ההתבגרות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

האם האימפריאליזם עדיין איתנו?

אחר שגרם סבל רב במשך מאות שנים משנה האימפריאליזם את האופן בו הוא פועל אך לא בהכרח נעלם מהעולם שאותו הוא ממשיך לעצב

עוד דברים מעניינים: