מחקר אורך ומחקר רוחב בפסיכולוגיה התפתחותית

מונחים בפסיכולוגיה: מחקר אורך ומחקר רוחב בפסיכולוגיה התפתחותית

הגדרה:  

מחקר אורך  – בשיטה זאת עוקבים אחר קבוצת נבדקים במשך פרק זמן ממושך, אפילו לאורך שנים. שיטה זאת היא שיטה טבעית והגיונית, זוהי בדיקה שיטתית של אותם אנשים לאורך שנים ואיתור התהליכים שהם עוברים בזמן אמת. יש לשיטה זאת חסרונות, היא גוזלת זמן רב, חשיפת הנבדקים למספר רב של מבחנים דומים עלולה להטות את תואצות המחקר, חלק מהנבדקים והחוקרים פורשם לעיתים במהלך הניסוי ובנוסף, במהלך המחקר יכולים להתרחש אירועים שאין בינם לבין המחקר כל קשר אך הם עלולים להטות את תוצאותיו.

מחקר רוחב – בשיטה זאת חוקרים ומשווים קבוצות של נבדקים מגילאים שונים. באמצעות שיטה זאת ניתן לחקור התנהגויות מוקדמות ומאוחרות בלי להמתין עד שקבוצת הילדים תגדל ותתפתח. למרות יעילות המחקר הזה קשה לעמוד על הרצף הטבעי של ההתפתחות, משום שאין אנו עוקבים אחר השינויים החלים אצל אותם ילדים. שיטת מחקר זאת שואבת את נתוניה מדגימות המייצגות קבוצות גיל שונות. היא משווה את התנהגותם של ילדים בגילאים שונים ומסיקה מכך על שינויים המתרחשים עם העלייה בגיל. אולם אין בה מעקב רציף ומתמשך לאורך שנים אחר שלל התהליכים והשינויים שעובר אדם מסויים בחייו.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

עוד דברים מעניינים: