מונחים בפסיכולוגיה: התפתחות מוסרית (קולברג)

מונחים בפסיכולוגיה:  התפתחות מוסרית (קולברג)

הגדרה: התפתחות מוסרית –  התאוריה של קולברג. ההנחה הבסיסית לתאוריה זאת היא כי להבנה תפקיד חשוב בתהליך החיברות בכלל, ובתהליך התפתחותו של השיפו המוסרי בפרט. רמת ההבנה משתנה במקביל לשלבים השונים של ההתפתחות השכלית. ההבדלים האיכותיים בין השלבים השונים באים לידי ביטוי לא רק בהבנת העולם הפיזי, אלא גם בהבנת הקשרים הבינאישיים והכללים המוסרים השולטים בהם. ששת השלבים שהציע קולברג מקיפים את טווח הגילאים מילדות ועד לבגרות. רצף השלבים קבוע, וכל ילד עובר את אותו מסלול בלי לדלג על שום שלב.  בכל שלב חדש יכול הילד לישם את תפיסת המוסר לטווח רחב יותר של מצבים ונסיבות. קולברג טען שהגורמים לשינויים בתפיסה המוסרית הם אותם גורמים שעל פי תפיסתו של פיאז'ה מניעים את ההתפתחות הקוגניטיבית.  חוסר האיזון הקוגניטיבי והתקדמות ביכולת לאמץ כמה נקודות מבט בו בזמן. המודך של ההתפתחות המוסרית מבוסס על מחקר אורך שערך קולברג על קבוצת ילדים לאורך התפחותם והציג לםפניהם שאלות הנוגעות לדילמות מוסריות.  על סמך הנימוקים שהעלו הנבדקים להסברת שיפוטיהם תיאר קולברג שישה שלבים של התפתחות מוסרית שאותם חילק לשלוש רמות: קדם קונבנציונלית, קונבנציונלית ובתר קונבנציונלית כאשר בכל רמה שני שלבים.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

פסיכולוגיה חיובית וקארמה טובה

מה הקשר בין הרעיון העתיק של קארמה לבין התורה המודרנית של פסיכולוגיה חיובית? ואיך לדאוג לעצמנו זה בעצם לדאוג לכל העולם

עוד דברים מעניינים: