מונחים בפסיכולוגיה: אכסיסטנציאליזם- הומניזם – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: אכסיסטנציאליזם- הומניזם

אכסיסטנציאליזם- הומניזם– גישה שהונהגה ע"י פסיכולוגים ופסיכיאטרים מכל הזרמים הקיימים בפסיכולוגיה, שעסקו בפסיכותרפיה והגיעו למסקנה  כי המסגרת התיאורטית הנוקשה מחבלת במאמציהם להבין את האדם היושב מולם. לטענתם, חוקי התיאוריה מאלצים את המטפלים לתפוס אנשים באופן מכניסיטי ולהכניסם בכוח למסגרות תיאורטיות, במקום לנסות להבין את האדם כפי שהוא. לפי גישה זאת לתחושותיו של החווה יש משקל רב יותר מלכל הסבר מלומד.  האקזיסטנציאליזם גורס כי  יש להבין כל התנהגות כתופעה ייחודית וחד פעמית, מתך עצמה. על הפסיכולוג המטפל לנסות ולהבין את המטופל מתוך עולמו שלו ולא לכפות עליו חוקי תיאוריה כלשהי. הם מתנגדים לעצם השימוש בהסברים "מדעיים" להבנת האדם ותוצריו, וככלל הם קוראים להבין את האדם ולא להסבירו. הנקודה המרכזית של גישה זאת היא הדגשת הייחוד שבכל אדם ואדם. אחד העקרונות מנחים את הגישה הוא מתן משמעות לקיום האנושי, כלומר הדגש על ההגשמה העצמית. מכך גם נובעת הדגשת הצורך להבין את האדם הבריא ולא רק את החולה.

לדיון מורחב כולל הוגים ראה עמוד אודות תיאוריות אישיות אקזיסטנציאליסטיות  והומניסטיות במסגרת סיכומי הקורס אישיות תיאוריה ומחקר

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: