להיות שפוי במקום משוגע: ניסוי רוזנהאן והשלכותיו

בסיפור מפורסם של ר' נחמן מסופר על מלך שאמר לחברו: "אני חוזה בכוכבים שכל מי שיאכל מהתבואה שגדלה בשנה הזאת יהפוך למשוגע, מה נעשה?". הציע החבר כי יניחו לעצמם חיטה רגילה בצד על מנת שלא להפוך למשוגעים. המלך הסכים אך במחשבה שניה אמר: אם ננהג כך, רק אני ואתה נהיה שפויים בין כל המשוגעים ומה שיקרה הוא שאנחנו אלו שנדמה לכולם כמשוגעים". לכן החליט שיאכלו מהתבואה המשגעת, אך יעשו לעצמם סימן על המצח כדי שכל פעם שיביטו זה על זה יזכרו שהם משוגעים.

הפסיכולוג דיויד רוזנהאן אולי לא הכיר את ר' נחמן, אך הוא כן החליט לבדוק מה קורה כשמכניסים בני אדם שנחשבים שפויים למקומות המיועדים לאנשים הסובלים מבעיות נפשיות, ועל הדרך ערער על כל השיטה הפסיכיאטרית. במסגרת הניסוי של רוזנהאן (1968) משתפי פעולה בריאים דימו עצמם כסובלים מהזיות שמיעתיות כדי להתקבל לאשפוז ב -12 בתי חולים פסיכיאטריים בחמש מדינות בארצות הברית. כולם אושפזו ביעילות ואובחנו כסובלים ממחלות פסיכיאטריות. לאחר שאושפזו, החולים המדומים התנהגו כרגיל והודיעו לאחראים על המפעלים כי טוב להם וכי הם לא סבלו מהזיות נוספות. בתגובה הרופאים לא רק שזיהו אותם כשפויים, אלא ניסו לכפות עליהם את ההכרה בכך שיש להם מחלת נפש. כמה מהם הוחזקו באשפוז כפוי במשך חודשים. כולם נאלצו להודות שהם סבלו ממחלת נפש ולקבל תרופות עם תרופות אנטי פסיכוטיות כתנאי לשחרור.

פרסום הממצאים של ניסוי רוזנהאן היכה את העולם הפסיכאטרי בתדהמה ועורר סערה גדולה. בתגובה לפרסום הזמין מוסד פסיכיאטרי את רוזנהאן לאתגר אותו על ידי שליחת חולים מדומים כדי לבדוק האם אלו יזוהו על ידי הצוות. במהלך השבועות שלאחר מכן זוהו 41 מתוך 193 החולים במוסד כמתחזים אפשריים ועוד 19 עוררו את חשדם של אנשי הצוות. בפועל רוזנהאן לא שלח אף אחד לבית החולים.

ניסוי רוזנהאן טלטל את האופן שבו מתבצעת אבחנה פסיכיאטרית והאופן שוב מתפקדת המערכת הפסיכאטרית, והראה שמספיק שאדם יהיה מתויג כ"משוגע" על מנת שהמערכת למעשה תהפוך אותו לכזה בכוח. ניסוי רוזנהאן, כמו התבואה המשוגעת של ר' נחמן, גם מעלה את השאלה מה היא בעצם ההבחנה בין שפיות לשגעון, והאם היא כל כך ברורה.

12 ציטוטים משוגעים ושפויים על שפיות ושגעון

עוד דברים מעניינים: