מלחמתו של זאוס בטיפון

מלחמתו של זאוס בטיפון, המפלצת בעלת מאת הראשים, ואיך הוא קשור לעשן שעולה עד ימינו מהר אתנה בסציליה?

קרונוס, ריאה ותינוק האבן

האב שליט היקום שבלע את כל הצאצאים שלו, והאם ריאה ששחררה אותם בהובלת זאוס באחד מסיפורי היסוד של המיתולוגיה היוונית

דוקסה ואפיסטמה בפילוסופיה היוונית

בפילוסופיה היוונית, המונח "דוקסה" מתייחס לאמונה או לדעה. לעתים קרובות הוא מנוגד ל"אפיסטמה", המתייחס לידע או הבנה המבוססים על נימוקים לוגיים וראיות אמפיריות. ההבחנה בין דוקסה לאפיסטמה היא מרכזית בפילוסופיה של אפלטון ושל פילוסופים יווניים עתיקים אחרים שעסקו בטבעם של האמת והידע. "דוקסה" מייצגת את תחום האמונות הסובייקטיביות שבהן אנשים מחזיקים, המושפעות לרוב מנורמות חברתיות, […]

מהי אישיות סמכותנית

לאחר זוועות מלחמת העולם השנייה, הוגים ופילוסופים רבים ביקשו להבין כיצד נוצר הקרקע להשתלטות משטרים טוטליטריים ולתמיכה ההמונית בהם. אחד מאלו שניסו לענות על שאלה זו היה תיאודור אדורנו, הוגה דעות יהודי-גרמני, אשר העלה את המושג "האישיות הסמכותנית" כהסבר פסיכולוגי לנטיות סמכותניות ולגילויי אנטי דמוקרטיות. על פי אדורנו, האישיות הסמכותנית מאופיינת בקבוצת תכונות מובהקות: כניעה […]