חופש המחשבה והמצפון – סיכום

סיכום באזרחות על חופש המחשבה והמצפון כאחד מזכויות האדם היסודיות המבטיחות כי לכל אדם יש את הזכות לדעה משלו ולפעולה על פי מצפונו

"המתווך הנעלם" של פרדריק ג'יימסון

מושג "המתווך הנעלם" של פרדריק ג'יימסון מציע מסגרת אנליטית-תרבותית לניתוח המשחק המורכב בין חפצים תרבותיים, פרדיגמות חברתיות וטרנספורמציה היסטורית. מבנה תיאורטי של המתווך הנעלם מתעמק בתפקידם המורכב של אלמנטים תרבותיים מסוימים כמתווכים בתיווך ובפתרון קונפליקטים בין כוחות מנוגדים, תוך שהם נמוגים לאחר מכן לתוך הרקע בשל יעילותם. בבסיסו, מתווך הנעלם מציין תופעות תרבותיות או סוכנים […]

היחס בין עקרון הגבלת השלטון והפרדת רשויות

עקרון הגבלת השלטון ותפיסת הפרדת הרשויות שלובים זה בזה, הן מבחינה פילוסופית והן מבחינה מעשית. שני העקרונות נובעים מהכרה בסכנות הפוטנציאליות של כוח בלתי מפוקח ובצורך למנוע עריצות ולהגן על זכויות הפרט.  1. הקשר היסטורי:לרעיון הגבלת הכוח יש שורשים עתיקים, כאשר הוגים ומנהיגים מכירים בסכנות שבסמכות בלתי מבוקרת. ניתן לייחס את הפרדת הרשויות, כמושג פורמלי, […]