מהי אישיות סמכותנית

לאחר זוועות מלחמת העולם השנייה, הוגים ופילוסופים רבים ביקשו להבין כיצד נוצר הקרקע להשתלטות משטרים טוטליטריים ולתמיכה ההמונית בהם. אחד מאלו שניסו לענות על שאלה זו היה תיאודור אדורנו, הוגה דעות יהודי-גרמני, אשר העלה את המושג "האישיות הסמכותנית" כהסבר פסיכולוגי לנטיות סמכותניות ולגילויי אנטי דמוקרטיות. על פי אדורנו, האישיות הסמכותנית מאופיינת בקבוצת תכונות מובהקות: כניעה […]

מהי גבריות הגמונית

המונח "גבריות הגמונית" שטבעה הסוציולוגית וההוגה הפניניסטית מגדר ר.ו. קונל בספרה "גבריויות", הוא מושג מפתח בהבנת דינמיקות מגדריות. הוא מתייחס לנורמה התרבותית הדומיננטית של גבריות שמתקבלת ומוכרת על פני רובה של החברה. מהותה של הגבריות ההגמונית טמונה ביכולתהִ לשמר את הסדר הפטריארכלי המוגן, להבטיח את השלטון הגברי ואת הכפיפות הנשית. אך מה זה אומר בחיי […]

הלן סיקסו וז'אק דרידה

הקשר האינטלקטואלי בין הלן סיקסו לז'אק דרידה מייצג צומת משמעותי בשיח הפילוסופי העכשווי, במיוחד בתחומי הדקונסטרוקציה, הפמיניזם והתיאוריה הספרותית. שתי הדמויות המרכזיות בפילוסופיה הצרפתית של המאה ה-20 חלקו קרבה אינטלקטואלית ואישית שהשפיעה על יצירותיהם המשותפות. סיקסו ודרידה ניהלו דיאלוג אינטלקטואלי פורה במשך שנים שכלל קריאה וביקורת הדדית של עבודותיהם ואף כתיבה משותפת. הפילוסופיה הדקונסטרוקטיביסטית של […]

הרברט מרקוזה על השחרור

במאמרו "מסה על בשחרור" משנת 1969, פילוסוף אסכולת פרנקפורט הרברט מרקוזה עוסק בנושאים של שינוי חברתי, שחרור והמאבק בשליטה במערכות קפיטליסטיות וסוציאליסטיות. הוא מדגיש את הצורך בבעלות קולקטיבית, שליטה ותכנון של אמצעי הייצור כמרכיבים בסיסיים לחברה אלטרנטיבית. מרקוזה טוען כי היחלשותן של מעצמות העל חיונית כדי לעצור את המימון והחימוש של הדיכוי במדינות לא מפותחות. […]

הפונקציונליזם המבני (סטרוקטורלי) של קלוד לוי שטראוס

פונקציונליזם מבני היא תיאוריה סוציולוגית ואנתרופולוגית  שמטרתה להבין את החברה והתרבות על ידי בחינת המבנים והתפקודים המעצבים אותם. אחת מדמויות המפתח הקשורות לפונקציונליזם המבני, למרות היותה ידועה בעיקר בתרומתו לסטרוקטורליזם, היא קלוד לוי-שטראוס, אנתרופולוג ואתנולוג צרפתי. עבודתו הושפעה מרעיונותיו של אמיל דורקהיים, שהניח את הבסיס לפרספקטיבה סוציולוגית זו. ניתן לסכם את גישתו של לוי-שטראוס כך: […]

תרומתו של רומן יאקובסון לבלשנות

רומן יאקובסון היה בלשן ותאורטיקן ספרותי רוסי-אמריקאי שתרם תרומות משמעותיות לתחום הבלשנות. עבודתו השתרעה על תחומים שונים, כולל פונולוגיה, סטרוקטורליזם וסמיוטיקה. 1. תרומות פונולוגיות: תאוריית התכונות המבדילות אחת התרומות הבולטות של יאקובסון היא פיתוח התאוריה של תכונות מבדילות בפונולוגיה. יאקובסון הציע שניתן לנתח פונמות, היחידות הקטנות ביותר של צליל בשפה, באמצעות תכונות בינאריות. תאוריה זו […]