סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: גישת הסלקציה המאוחרת לקשב -הגדרה

סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית: גישת הסלקציה המאוחרת לקשב

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה אל: פסיכולוגיה קוגניטיבית- סיכומים

גישת הסלקציה המאוחרת – של דויטש ודויטש ושל נורמן, עפ"י גישה זו הסינון נערך בשלב מאוחר של העיבוד, השלב הקודם לתגובה. לפי מודל זה התפיסה אינה מוגבלת ואינה דורשת לפיכך סינון קשבי מוקדם. כל הגירויים נקלטים ומעובדים סמאנטית גם בלא קשב (צוואר הבקבוק נמצא בשלב שלפני בחירת התגובה) אבל מכיוון שאפשר לתת רק תגובה אחת ברגע נתון יש צורך לערוך את הסינון הקשבי בבחירת האינפורמציה הרלוונטית לתגובה. כך שמתוך כל האינפורמציה שנתפסה הקשב מופנה רק לאינפורמציה הרלוונטית לתגובה והאינפורמציה הלא קשובה נשכחת במהירות. רק האינפורמציה הקשובה זוכה לתגובה ולעיבוד בזיכרון. גישה זו אינה מסבירה מדוע לא נקלט המסר הסמאנטי בערוץ הלא קשוב. לפי גישת הסלקציה המאוחרת, הן העיבוד הסמאנטי והן הפיזיקאלי קודמים לסלקציה, לאחר הסלקציה נשאר רק העיבוד של בחירת תגובה וזיכרון. הברירה התפיסתית נובעת ממגבלות תגובה ולא ממגבלות תפיסת גירויים. עפ"י המודל כל הגירויים נקלטים ומעובדים סמאנטית גם בלא קשב ואילו הסינון הקשבי אחראי על בחירת האינפורמציה הרלוונטית לתגובה. ניסוי: למרות שהתמקדנו במסר קולי אחד, הצלחנו לזהות מילים שהושמעו במסר השני (הלא קשוב).

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: