מונחים בפסיכולוגיה: גישה פריפראילית ומרכזית לחשיבה עפ"י הביהייביוריזם

מונחים בפסיכולוגיה: גישה פריפראילית ומרכזית לחשיבה עפ"י הביהייביוריזם 

הגדרה: 

גישה פריפראילית לחשיבה עפ"י הביהייביוריזם – ווטסון טען כי האדם החושב מדבר למעשה לעצמו, ולכן הוא הגדיר את החשיבה כדיבור פנימי, דיבור ללא קול. אם החשיבה היא אכן דיבור ללא קול, יש לה ביטוי בשרירים הקשורים בדיבור ובאותם שרירים שפעולת החשיבה מכוונת אליהם. ואכן נמצא קשר בין חשיבה לפעילות שרירית, אך במקרים שבהם סוכלה כל אפשרות לתנועה גופנית, הופרכה הטענה, כי לא הייתה פעילות שרירית אך הייתה חשיבה.

גישה מרכזית לחשיבה עפ"י הביהייביוריזם – האפשרות הנוספת שהעלו הביהייביוריסטים בדבר מיקומה של החשיבה בדבר מיקומה של החשיבה הייתה שהחשיבה מקורה במוח האדם. מקובל להניח כי האיזורים הקשורים בפעולות החשיבה המורכבות יותר נמצאים בקליפת המוח.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: