מונחים בפסיכולוגיה: מערך מחקר מתאמי – הגדרה

מונחים בפסיכולוגיה: מערך מחקר מתאמי

הגדרה: מערך מחקר מתאמי- במערך מחקר מתאמי החוקר מתבונן במתאמים (בקשרים) כפי שהם קיימים במציאות. החוקר מתבונן בהבדלים שבין הנבדקים הן במשתנה המסביר והן במשתנה המוסבר, כאשר הבדלים אלה נתונים.  משמש המערך המתאמי בעיקר לחקירת מצבים שבהם אין אפשרות לשלוט במשתנה המסביר. המשתנים המסבירים הם במקרה כזה משתני ייחוס, והחוקרים מתעניינים בהבדלים הנתונים הקיימים בשני המשתנים הנחקרים.  במערך המחקר המתאמי ההבדלים הבינאישיים חיוניים למציאת ההבדלים המבוקשים. מערך מתאמי מאפשר בד"כ להסיק רק על קיומו של קשר בין שני משתנים. נשתמש במערך מחקר מתאמי  (1) במצבים שבהם אי אפשר לעשות מניפולציה במשתנים. (2) במצבים שמאפשרים עקרונית לעשות מניפולציה במשתנים, אך הדבר אינו מוסרי. (3) המערך המתאמי הוא לעיתים קרובות פחות מלאכותי וקורב יותר למציאות מן המערך המתאמי.  המערך המתאמי פחות מבוקר מן המערך הניסויי. חלק גדול מהמחקר האנתרופולוגי והסוציולוגי הוא מחקר מתאמי, ובפסיכולוגיה המחקרים על האישיות ועל ההתפתחות הם בעיקר מחקרים מתאמים. ההבדל בין מערך מחקר מתאמי למערך מחקר ניסויי הוא במידת השליטה שהם מאפשרים בערכי המשתנה המסביר, במידת העניין שיש לחוקרים בהבדלים הבינאישיים ובסוג המסקנות שניתן להסיק מהם.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

עוד דברים מעניינים: