מונחים בפסיכולוגיה: תאורית המשכל של ספירמן

מונחים בפסיכולוגיה: תאורית המשכל של ספירמן

הגדרה: תאורית המשכל של ספירמן – ספירמן היה אחד הראשונים שפיתח את טכניקת ניתוח הגורמים וישם אותה לחקירת המשכל. עיקר עניינו לא היה במבחנים עצמם אלא לעמוד באמצעותם על מהות המשכל. הוא ערך ניתוחי גורמים למבחנים שבדקו הבטים שונים של משכל ומצא להם גורם בסיסי משותף. הוא הסיק כי המשכל הוא כושר בסיסי, גלובלי אחד, הגורם G. גורם זה יבוא לידי ביטוי בכל פעילות אינטלקטואלית שהאדם עוסק בה. הוא גם הגורם המרכזי העיקרי בביצוע מבחני המשכל. התוצאות שקיבל ספירמן במחקריו הצביעו על מתאמים גבוהים למדי בין המבחנים השונים, אם כי כמובן לא על מתאמים מלאים. לכן טען ספירמן כי הביצוע בכל מבחן או משימה ייחודית משקף לא רק את גורם G אלא גם כושר אחר יחודי לתחום, גורם S.

חזרה אל: רשימת מושגים בפסיכולוגיה

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים: