מושגים בפסיכולוגיה חברתית

מושגים בפסיכולוגיה חברתית

פסיכולוגיה חברתית היא תחום מחקר בפכיסולוגיה העוסק בהתנהגות, מחשבות ורגשות של בני אדם בהקשר מצבים חברתיים שונים. הנחת היסוד של הפסיכולוגיה החברתית היא כי "אף אדם אינו אי" וכי אנו כולנו מתפקדים מבחינה פסיכולוגית מתוך מפגש ואינטראקציה עם הסביבה החברתית והתרבותית שלנו. כמעט כל היבט בחיי הפסיכולוגיה שלנו מושפע מגורמים אנושיים סביבתיים, ומטרתה של הפסיכולוגיה החברתית היא לבחון את הדינמיקה הזו. כך למשל שואל הפסיכולוגיה החברתית כיצד משפיעים בני אדם זה על זה. היא בוחנת כיצד חברות סביבתיות יכולול להשפיע על ההתפתחות הפסיכולוגית של הפרט. תחום זה של הפסיכולוגיה גם מייחס משקל גדול לחברה בעיצוב התפיסות ואף תהליכי החשיבה של האדם. הפסיכולוגיה החברתית בוחנת נושאים כמו ייחוס והדרך שבה אנו מבינים אירועים חברתיים, הטיות קוגניטיביות ואחרות המשפיעות על יכולתנו לקבל החלטות באופן רציונלי. גם נושא העמדות והדרכים שבהן עמדות משתנות מעסיק מאוד את מחקר בהיבטים החברתיים של הפסיכולוגיה. נושאי הקבוצה גם הם מעניינה של הפסיכולוגיה החברתית שבוחנת את האופן שבו מתפקד הפרט כאשר הוא משתייך אל קבוצה. נושא נוסף שניתן להביא לדוגמה הוא זה של המנהיגות והשאלה כיצד קובעים בני אדם מי יוביל אותם. תחומים אלו מקיימים ממשק הדוק עם הסוציולוגיה אך הבחינה שלהם מגיעה מפרספקטיבה של הפסיכולוגיה.

כאן אספנו לכם מאגר של מושגים והגדרות בפסיכולוגיה חברתית שמשלים את הסיכומים בנושא כאן באתר:פסיכולוגיה חברתית אפסיכולוגיה חברתית ב. כל מושג יוביל אתכם להגדרה והסבר קצרים אודותיו. אנו מקווים כי תמצאו תועלת במידע שאספנו בעבורכם וכי תשקלו לתרום ולהעשיר אותו לטובת כל הלומדים והמתעניינים בתחום.

רשימות מושגים בתחומים אחרים של הפסיכולוגיה תוכלו למצוא בעמוד הראשי של רשימת מושגים בפסיכולוגיה.

מושגים והגדרות בפסיכולוגיה חברתית

תאוריית הייחוס

שגיאת ייחוס

שגיאת ייחוס בסיסית

 עקרון ההשתנות המשותפת

 הטיה מוטיבציונית

 הטיות קוגניטיביות

בורות פלורליסטית

אפקט אחרונות וראשונות לרושם

עמדה

שינוי עמדה

השפעת ההילה

עקביות הכרתית (קוגניטיבית)

שיווי משקל הכרתי

משיכה בין-אישית

 תיאורית הדיסוננס הקוגניטיבי של פסטינגר

מסר חד צדדי לעומת מסר דו צדדי

עקרון המומחיות

קבוצה

לחץ קבוצתי

ביזור אחריות

השוואה חברתית

סגנונות מנהיגות על פי פידלר

סוגי מנהיגות נפוצים

שבעה סוגי מנהיגות נפוצים על פי המחקר בתחומי הסוציולוגיה הארגונית וניהול עסקי.

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה